O chorobie Alzheimera

Twój bliski kontra choroba Alzheimera

Jeśli u Twojego bliskiego wykryto chorobę Alzheimera, zapewne jesteś już po rozmowach z lekarzem, ale zawsze warto dokształcać się w tym temacie. Wielu opiekunów, takich jak Ty szuka pomocy online w profesjonalnych organizacjach zajmujących się chorymi na Alzheimera. Cennym źródłem informacji może być Alzheimer Europe – organizacja, która pomoże Ci lepiej zrozumieć chorobę i zachowanie Twojego bliskiego.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) to zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, która powoli i stopniowo niszczy komórki mózgu. Jest najbardziej powszechną formą demencji – dotyka 60-65% pacjentów. Swą nazwę zawdzięcza niemieckiemu neurologowi, Aloïsowi Alzheimerowi, który w 1907 roku jako pierwszy opisał objawy oraz neuropatologiczne cechy choroby, takie jak blaszki amyloidowe oraz splątki neurofibrylarne w mózgu. Choroba Alzheimera wpływa na pamięć i funkcje poznawcze, co może prowadzić do zagubienia, wahań nastroju i dezorientacji w czasie i przestrzeni. Nie jest chorobą zaraźliwą ani zakaźną.
 
Zazwyczaj jest diagnozowana u osób powyżej 65. roku życia, choć zdarzają się przypadki dużo wcześniejszego rozwoju objawów.
 
Wczesne symptomy, takie jak osłabienie pamięci i częściowa utrata niektórych funkcji poznawczych, mogą być początkowo niezauważalne zarówno dla chorego, jak i otoczenia. Wraz z rozwojem choroby objawy nasilają się i mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Codziennie zadania, takie jak ubieranie się, mycie i wizyty w toalecie, stają się z czasem coraz trudniejsze. Następnie chory staje się zależny od innych w tej kwestii.
Choroba Alzheimera prowadzi do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia i jest nieuleczalna. Najczęstszą przyczyną śmierci jest zapalenie płuc, ponieważ rozwijająca się choroba osłabia system odpornościowy, a utrata masy ciała zwiększa ryzyko infekcji gardła i płuc.
 
Obecnie nie ma lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale naukowcy na całym świecie nie ustają w badaniach.

Główne cechy choroby Alzheimera

Utrata pamięci, apraksja/afazja/agnozja, pogorszenie umiejętności komunikacyjnych, zmiany osobowości, zmiany fizyczne i zmiany zachowania to wszystko efekty choroby Alzheimera. 
 
Dowiedz się więcej na Alzheimer-europe.org.