Usługi dla domów opieki

Wiemy, że każdy dom opieki jest wyjątkowy. Nasze usługi są dostosowywane, aby wspierać indywidualne potrzeby domu opieki.

Wspólne cele dla lepszej opieki

W TENA wierzymy, że wspólna praca przynosi największe korzyści, że razem możemy dokonać zmiany. Dlatego zawsze rozpoczynamy od wyznaczenia indywidualnych celów danego domu opieki. Współpracujemy w poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki nam klienci z łatwością wprowadzą najlepsze standardy opieki nad mieszkańcami, jak również poprawią skuteczność i budżet swojej placówki.

Usługi TENA dla domów opieki

Początek Państwa podróży

Nasz zespół doradców składa się z pielęgniarek i specjalistów o dużym doświadczeniu w dziedzinie nietrzymania moczu, którzy pomogą we wdrożeniu wydajnych i skutecznych rozwiązań. Wspólnie dostosujemy asortyment produktów do indywidualnych potrzeb mieszkańców, zapewniając im optymalny komfort i pamiętając przy tym o minimalizowaniu ilości odpadów. Pracownikom naszych klientów zapewniamy dostęp do naszych szkoleń (również online), dzięki którym zapoznają się ze sposobami wykorzystywania produktów oraz najlepszymi praktykami opiekuńczymi. Zyskuje na tym zarówno budżet naszych klientów, jak i ich pracownicy, którzy mają więcej czasu na bardziej satysfakcjonującą opiekę.

Ciągłe wsparcie

Nasze rozwiązania z sukcesem pomogą osiągnąć założone cele. Oddajemy do dyspozycji rozmaite narzędzia oceny, pozwalające na dostrzeżenie różnicy, którą nasze produkty i usługi wprowadzają do domu opieki naszych klientów. Mierząc zarówno ilościowe osiągnięcia, takie jak zredukowane zużycie produktów i mniejsza ilość odpadów, jak i jakościowe ulepszenia w kwestiach zdrowia skóry rezydentów domu oraz komfort i satysfakcję pracowników naszych klientów, wspieramy ich w utrzymywaniu pozytywnych zmian w domu opieki.

Zakres naszych usług

By uzyskiwać najlepsze rezultaty dla domu opieki, opracowujemy następujące strategie:

  • Plany zindywidualizowanej opieki

Stajemy się partnerami, aby tworzyć dostosowane plany opieki w nietrzymaniu moczu, pomagające w wyborze produktów według potrzeb, zmian produktów, rutyny toaletowej oraz higieny osobistej. W ramach najlepszych praktyk planu opieki w nietrzymaniu moczu skupiamy się na codziennej opiece, pielęgnacji skóry oraz pielęgnacji nocnej zarówno z perspektywy rezydentów domu opieki, jak i pracowników. 

Usługi TENA dla domów opieki

Nasze moduły szkoleniowe online oraz na żywo pomagają we wprowadzaniu nowych procedur postępowania w domu opieki i oferujemy praktyczne porady [1] dotyczące wprowadzania najlepszych praktyk w danym środowisku pracy.

  • Wsparcie w zarządzaniu domami opieki

Oferujemy narzędzia oceniające i wsparcia finansowego służące do ilościowej i jakościowej analizy udoskonaleń w domu opieki. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomagać w codziennej logistyce oferowania skutecznej i sprawnej opieki, i są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego środowiska pracy. 

Oferując wskazówki odnośnie doboru i zamawiania produktów, szkolenia pracowników oraz plany zindywidualizowanej opieki, pomagamy w zmniejszaniu zużycia produktów oraz czasu spędzonego na zadaniach związanych z nietrzymaniem moczu, co w rezultacie poprawia budżet naszych klientów.

Nasze spersonalizowane usługi skupiają się na:

  • Codziennej logistyce
  • Zarządzaniu opieką
  • Finansach
  • Ocenie

Odniesienia:

1Wytyczne TENA dotyczące pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu w domach opieki są zgodne z Europejską kartą praw i obowiązków osób starszych wymagających długoterminowej opieki i pomocy (czerwiec 2010 r.)
2Zebrane dane SCA; 181 analiz przypadków TENA Solutions na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w Kanadzie i Chinach. 2011-13.
3Zebrane dane SCA; Wszystkie statystyki są oparte o średnie wartości procentowe z 85-181 analiz przypadków TENA Solutions na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki są różne w różnych krajach i domach opieki. 2011-13.