Limit jest przypisany do jednej sztuki:

  • Dla pieluchomajtek lub zamienników określonych jako P.100.PW i P.101.PW:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,00 zł to ref. 1,00 zł x 70% = 0,70 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 0,70 zł to ref.  0,70 zł x 70% = 0,49 zł
 
  • Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych określonych jako P.100.MCH1, P.100.PP i P.101.MCH1, P.101.PP:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,70 zł to ref. 1,70 zł x 70% = 1,19 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 1,50 zł to ref.  1,50 zł x 70% = 1,05 zł
 
  • Dla majtek chłonnych i pieluchomajtek określonych jako P.100.MCH2, P.100.PM2 i P.101.MCH2, P.101.PM2:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 2,30 zł to ref. 2,30 zł x 70% = 1,61 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 2,10 zł to ref.  2,10 zł x 70% = 1,47 zł

Przykład 1:

Warunki:
1. Grupa produktowa: majtki chłonne -minimalna chłonność 1000g (P.100.MCH1 i P.101.MCH1)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. majtki chłonne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA PANTS ProSkin NORMAL L (3,35 zł/szt.)

Sposób wyliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,35 zł = 301,50 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,19 zł = 107,10 zł 

Dopłata: 
301,50 zł – 107,10 zł = 194,40 zł

Sposób wyliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów:
90 szt. x 3,35 zł = 301,5 zł 
 
Limit dla 90 szt.
1,70 zł x 90 szt. = 153,00 zł
 
Dofinansowanie:
153 zł x 70%=107,10 zł
 
Dopłata:
301,50 zł – 107,10 zł = 194,40 zł

Przykład 2:

Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1400g P.100.PP i P.101.PP)
2. Cena produktu w limicie 1,70 zł
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchy anatomiczne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA COMFORT PROSKIN PLUS (1,7 zł/szt.)

Sposób wyliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,7 zł = 153,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,19 zł = 107,10 zł

Dopłata: 
153,00 zł – 107,10 zł = 45,90 zł

Sposób wyliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,7 zł = 153,00 zł

Limit dla 90 szt.: 
1,70 x 90 =153,00

Dofinansowanie: 
153 zł x 70% = 107,10 zł

Dopłata: 
153,00 zł – 107,10 zł = 45,90 zł

Przykład 3:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki lub zamienniki – minimalna chłonność 450g (P.100.PW i P.101.PW)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,00 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchy anatomiczne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY SLIM EXTRA (2,00 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 2,00 zł = 180,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,00 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,00 zł x70% = 0,70 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 0,70 zł = 63,00 zł

Dopłata: 
180,00 zł – 63,00 zł = 117,00 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 2,00 zł = 180,00 zł

Limit dla 90 szt. 
1,00 zł x 90 szt. = 90 zł

Dofinansowanie: 
90,00 zł x 70% = 63,00 zł

Dopłata: 
180,00 zł – 63,00 zł = 117,00 zł

Przykład 4:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2500g (P.100.PM2 i P.101.PM2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchomajtki bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA SLIP PROSKIN SUPER M (3,20 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,20 zł = 288,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x70% = 1,61 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,61 zł = 144,90 zł

Dopłata: 
288,00 zł – 144,90 zł = 143,10 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,20 zł = 288,00 zł

Limit dla 90 szt. 
2,30 zł x 90 szt. = 207,00 zł

Dofinansowanie: 
207,00 zł x 70% = 144,90 zł

Dopłata: 
288,00 zł – 144,90 zł = 143,10 zł

Przykład 5:

Warunki:
1. Grupa produktowa: majtki chłonne -minimalna chłonność 1000g (P.100.MCH1 i P.101.MCH1)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47 ZN zlecenie na 180 szt.

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 180 szt. na majtki chłonne uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA MEN PANTS PLUS BLUE S/M (3,15 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 3,15 zł = 567,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Dofinansowanie: 
180 szt. x 1,19 zł = 214,20 zł

Dopłata: 
567,00 zł – 214,20 zł = 352,80 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 3,15 zł = 567,00 zł

Limit dla 180 szt.: 
180 szt. x 1,70 zł = 306,00 zł

Dofinansowanie: 
306,00 zł x 70% = 214,20 zł

Dopłata: 
567,00 zł – 214,20 zł = 352,80 zł

Przykład 6:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2500g (P.100.PM2 i P.101.PM2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 106 szt.

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 106 szt. na pieluchomajtki uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA SLIP PROSKIN PLUS XL (3,55 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 3,55 zł = 376,30 zł

Limit dla 1 szt.: 2,30 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x70% = 1,61 zł

Dofinansowanie: 
106 szt. x 1,61 zł = 170,66 zł 

Dopłata: 
376,30 zł – 170,66 zł = 205,64 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 3,55 zł = 376,30 zł

Limit dla 106 szt.: 
106 szt. x 2,30 zł = 243,80 zł

Dofinansowanie: 
243,80 zł x 70% = 170,66 zł

Dopłata: 
376,30 zł – 170,66 zł = 205,64 zł

Przykład 7:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Majtki chłonne – minimalna chłonność 1400g (P.100.MCH2 i P.101.MCH2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47IB zlecenie na 90 szt.
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na majtki chłonne uprawnienia dodatkowe 47IB
Pacjent potrzebuje TENA PANTS PROSKIN SUPER L (4,60 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 4,60 zł = 414,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x100% = 2,30 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 2,30 zł = 207,00 zł 

Dopłata: 
414,00 zł – 207,00 zł = 207,00 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 4,60 zł = 414,00 zł

Limit dla 90 szt.: 
90 szt. x 2,30 zł = 207 zł

Dofinansowanie: 
207 zł x 100% = 207,00 zł

Dopłata: 
414,00 zł – 207,00 zł = 207,00 zł