1. Dla pacjentów z chorobą nowotworową i pozostałych pacjentów z chorobą uprawniającą do refundacji środków chłonnych? (innych niż pacjenci z uprawnieniami 47DN i 47ZN)

Należy pamiętać o 3 ważnych zasadach:

 • Refundację liczymy dla całego limitu. 

W praktyce oznacza to, że jeśli pacjent korzysta z kodu P.101 i  wybiera 40 szt. – to przysługuje mu pełny limit 90zł, jeśli wybiera 60 szt. – to przysługuje mu pełny limit czyli 90 zł, jeżeli 90 szt.  – to również przysługuje mu pełny limit 90 zł.

1960x375_Older_woman_and_younger_woman_cooking_AC_4_1.jpg

 • Jeżeli cena zaopatrzenia jest mniejsza od limitu:

Refundacja

 • dla kodu P.101 = 70% ceny 
 • dla kodu P.100 = 100% ceny
 • Jeżeli cena zaopatrzenia jest większa od limitu:

Refundacja

 • dla kodu P.101 = 70% limitu 90 zł
 • dla kodu P.100 = 100% limitu 77 zł

Niezbędne dane do wyliczenia prawidłowej kwoty refundacji i dopłaty pacjenta

Cena detaliczna 

  = liczba sztuk X cena jednostkowa poszczególnych produktów (suma)

Limit 

= ilość miesięcy X 77 zł dla kodu P.100

lub

= ilość miesięcy X 90 zł dla kodu P.101

Kwota refundacji 

  = 100% limitu 77 zł  - dla kodu P.100

 lub

= 70% limitu 90 zł - dla kodu P.101

Lub gdy cena całego zaopatrzenia jest kwotą poniżej limitu:

= cena zaopatrzenia  X 100%  - dla kodu P.100, 

= cena zaopatrzenia X 70%  - dla kodu P.101

 Dopłata pacjenta

  = cena detaliczna – kwota refundacji

Przykłady jak wyliczyć refundację

Przykład 1

Zlecenie wystawione na 2 miesiące na 180 szt. dla kodu P.101. Pacjent chce zakupić 180 sztuk TENA Pants Normal Medium w cenie za sztukę 2,25 zł 

Cena detaliczna = 180 szt. x 2,25 zł = 405 zł 
Limit = 2 x 90 zł = 180 zł 
Kwota refundacji = 180 zł x 70% = 126 zł 
Dopłata pacjenta =  405 zł – 126 zł = 279 zł

Przykład 2

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. dla kodu P.101. Pacjent chce zakupić łącznie 60 sztuk produktów.  Pierwszy produkt to 30 sztuk TENA Lady Normal w cenie za sztukę 0,94 zł, drugi produkt to 30 sztuk TENA Lady Extra w cenie za sztukę 1,28 zł 

Cena detaliczna = 30 x 0,94 zł = 28,20 zł + 30 x 1,28 zł = 38,40 = 66,60 zł 
Limit = 66,60 zł  czyli cena ponieważ cena jest poniżej limitu 
Refundacja = 66,60 x 70% = 46,62 zł 
Dopłata = 66,60 zł – 46,62 zł = 19,98zł

Przykład 3

Zlecenie wystawione na miesiąc na 90 szt. dla kodu P.100. Pacjent chce zakupić tylko 30 szt. produktu TENA Pants Super Large w cenie za sztukę 3,45 zł. 

Cena detaliczna = 30 szt. x 3,45 zł = 103,50 zł 
Limit = 1 x 77 zł = 77 zł 
Kwota refundacji = 77 zł 
Dopłata pacjenta =  103,50 zł – 77 zł = 26,50 zł

1000x500_Man-and-woman-taking-selfie.jpg

2. Dla dzieci objętych „Ustawą za życiem” i pacjentów objętych „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”?

Co przysługuje pacjentom posiadającym uprawnienia 47DN i 47ZN?

 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:

Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 

 • Zwielokrotniony limit wartościowy:

Limit wartościowy wynosi:

 • 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu), resztę z ceny produktu dopłaca pacjent
 • 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu), resztę z ceny produktu dopłaca pacjent

Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Poniższe tabele prezentują, jaki limit należy przypisać do wydawanej ilości sztuk:

1600x500_Young_woman_and_older_woman_doing_a_puzzle_AD_1_4.jpg

P.101

liczba sztuk od-do

kwota limitu równa:

refundacja 70% limitu

do 90

90 zł

63 zł

91-180

180 zł

126 zł

181-270

270 zł

189 zł

271-360

360 zł

252 zł

361-450

450 zł

315 zł

451-540

540 zł

378 zł

541-630

630 zł

441 zł

631-720

720 zł

504 zł

721-810

810 zł

567 zł

811-900

900 zł

630 zł

901-990

990 zł

693 zł

P.100

liczba sztuk od-do

kwota limitu równa:

refundacja 100% limitu

do 90

77 zł

77 zł

91-180

154 zł

154 zł

181-270

231 zł

231 zł

271-360

308 zł

308 zł

361-450

385 zł

385 zł

451-540

462 zł

462 zł

541-630

539 zł

539 zł

631-720

616 zł

616 zł

721-810

693 zł

693 zł

811-900

770 zł

770 zł

901-990

847 zł

847 zł

Przykłady wyliczeń dla wybranych produktów TENA:

Nazwa produktu

Liczba wydawanych sztuk

Limit ref.

Cena za sztukę

Cena zaopatrzenia

Kwota refundacji NFZ

Kwota dopłaty pacjenta

Dry Kids XL+ (15-30 kg)

360

360,00 zł

1,50 zł

540,00 zł

252,00 zł

288,00 zł

Dry Kids XL+ (15-30 kg)

361

450,00 zł

1,50 zł

541,50 zł

315,00 zł

226,50 zł

TENA Slip Plus XS

270

270,00 zł

1,70 zł

459,00 zł

189,00 zł

270,00 zł

TENA Slip Plus XS

271

360,00 zł

1,70 zł

460,70 zł

252,00 zł

208,70 zł

TENA Pants Normal S

180

180,00 zł

2,10 zł

378,00 zł

126,00 zł

252,00 zł

TENA Pants Normal S

181

270,00 zł

2,10 zł

380,10 zł

189,00 zł

191,10 zł