Limit jest przypisany do jednej sztuki:

  • Dla pieluchomajtek lub zamienników określonych jako Y.06.01.00.PW dla dorosłych:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,00 zł to ref. 1,00 zł x 80% = 0,80 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 0,70 zł to ref.  0,70 zł x 80% = 0,56 zł
 
  • Dla pieluchomajtek lub zamienników określonych jako Y.06.01.01.PW dla dzieci:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,00 zł to ref. 1,00 zł x 90% = 0,90 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 0,70 zł to ref.  0,70 zł x 90% = 0,63 zł
 
  • Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych określonych jako Y.06.01.00.MCH1, Y.06.01.00.PP dla dorosłych:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,70 zł to ref. 1,70 zł x 80% = 1,36 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 1,50 zł to ref.  1,50 zł x 80% = 1,2 zł
 
  • Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych określonych jako Y.06.01.01.MCH1, Y.06.01.01.PP dla dzieci:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 1,70 zł to ref. 1,70 zł x 90% = 1,53 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 1,50 zł to ref.  1,50 zł x 90% = 1,35 zł
 
  • Dla majtek chłonnych i pieluchomajtek określonych jako Y.06.01.00.MCH2, Y.06.01.00.PM2 dla dorosłych:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 2,30 zł to ref. 2,30 zł x 80% = 1,84 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 2,10 zł to ref.  2,10 zł x 80% = 1,68 zł
 
  • Dla majtek chłonnych i pieluchomajtek określonych jako Y.06.01.01.MCH2, Y.06.01.01.PM2 dla dzieci:
cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi np. 2,30 zł to ref. 2,30 zł x 90% = 2,07 zł
cena za 1 szt. niższa niż limit np. 2,10 zł to ref.  2,10 zł x 90% = 1,89 zł

Przykład 1:

Warunki:
1. Grupa produktowa: majtki chłonne -minimalna chłonność 1000g (Y.06.01.MCH1)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. majtki chłonne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA PANTS ProSkin NORMAL L (3,35 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 - dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,35 zł = 301,50 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x80% = 1,36 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,36 zł = 122,40 zł 

Dopłata: 
301,50 zł – 122,40 zł = 179,10 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,35 zł = 301,50 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x90% = 1,53 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,53 zł = 137,70 zł 

Dopłata: 
301,50 zł – 137,70 zł = 163,80 zł

Przykład 2:

Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1400g (Y.06.01.PP)
2. Cena produktu w limicie 1,70 zł
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchy anatomiczne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA COMFORT PROSKIN PLUS (1,7 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 - dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,7 zł = 153 ,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 1,70 zł, 

Dofinansowanie za szt.:
1,70 zł x80% = 1,36 zł 

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,36 zł = 122,40 zł

Dopłata: 
153,00 zł – 122,40 zł = 30,60 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,7 zł = 153 ,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 1,70 zł, 

Dofinansowanie za szt.:
1,70 zł x90% = 1,53 zł 

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,53 zł = 137,70 zł
 
Dopłata: 
153,00 zł – 137,70 zł = 15,30 zł

Przykład 3:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki lub zamienniki – minimalna chłonność 350g (Y.06.01.PW)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,00 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchy anatomiczne bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY SLIM EXTRA (2,00 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 - dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 2,00 zł = 180,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,00 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,00 zł x80% = 0,80 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 0,80 zł = 72,00 zł

Dopłata: 
180,00 zł – 72,00 zł = 108,00 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 2,00 zł = 180,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,00 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,00 zł x90% = 0,90 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 0,90 zł = 81,00 zł

Dopłata: 
180,00 zł – 81,00 zł = 99,00 zł

Przykład 4:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2500g (Y.06.01.PM2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchomajtki bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA SLIP PROSKIN SUPER M (3,20 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 - dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,20 zł = 288,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x80% = 1,84 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 1,84 zł = 165,60 zł

Dopłata: 
288,00 zł – 165,60zł = 122,40 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 3,20 zł = 288,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł 

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x90% = 2,07 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 2,07 zł = 186,30 zł

Dopłata: 
288,00 zł – 186,30zł = 101,70 zł

Przykład 5:

Warunki:
1. Grupa produktowa: majtki chłonne -minimalna chłonność 1000g (Y.06.01.MCH1)
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47 ZN zlecenie na 180 szt.
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 180 szt. na majtki chłonne uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA MEN PANTS PLUS BLUE S/M (3,15 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 - dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 3,15 zł = 567,00 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x80% = 1,36 zł

Dofinansowanie: 
180 szt. x 1,36 zł = 244,80 zł

Dopłata: 
567,00 zł – 244,80 zł = 322,20 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 3,15 zł = 567,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
1,70 zł x90% = 1,53 zł

Dofinansowanie: 
180 szt. x 1,53 zł = 275,40 zł

Dopłata: 
567,00 zł – 275,40 zł = 291,60 zł

Przykład 6:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2500g (Y.06.01.PM2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 106 szt.
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 106 szt. na pieluchomajtki uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA SLIP PROSKIN PLUS XL (3,55 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 – dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 3,55 zł = 376,30 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x80% = 1,84 zł

Dofinansowanie: 
106 szt. x 1,84 zł = 195,04 zł 

Dopłata: 
376,30 zł – 195,04 zł = 181,26 zł

Y.06.01.01.MCH1 - dzieci

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 3,55 zł = 376,30 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x90% = 2,07 zł

Dofinansowanie: 
106 szt. x 2,07 zł = 219,42 zł 

Dopłata: 
376,30 zł – 219,42 zł = 156,88 zł

Przykład 7:

Warunki:
1. Grupa produktowa: Majtki chłonne – minimalna chłonność 1400g (Y.06.01.MCH2)
2. Cena produktu powyżej limitu 2,30 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47IB zlecenie na 90 szt.
 
Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na majtki chłonne uprawnienia dodatkowe 47IB
Pacjent potrzebuje TENA PANTS PROSKIN SUPER L (4,60 zł/szt.)

Y.06.01.00.MCH1 – dorośli

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 4,60 zł = 414,00 zł
 
Limit dla 1 szt.: 2,30 zł

Dofinansowanie za 1 szt.:
2,30 zł x100% = 2,30 zł

Dofinansowanie: 
90 szt. x 2,30 zł = 207,00 zł 

Dopłata: 
414,00 zł – 207,00 zł = 207,00 zł