TENA ProSkin Slip i TENA ProSkin Comfort

W TENA jesteśmy świadomi wyzwań związanych z utrzymaniem skóry w zdrowej kondycji. Pieluchomajtki TENA Slip Zdrowa Skóra i pieluchy anatomiczne TENA Comfort to nowe, innowacyjne i w pełni oddychające rozwiązania zapewniające komfort, bezpieczeństwo i łagodny kontakt ze skórą. 88% opiekunów zaobserwowało poprawę stanu skóry podczas stosowania produktów TENA Slip Zdrowa Skóra. [1]

Czytaj więcej o tym produkcie

TENA Slip Zdrowa Skóra i TENA Comfort

Innowacyjne produkty

Odniesienia:

1Wyniki przeprowadzonego przez SCA w 2012 r. badania, w którym udział wzięli mężczyźni po 40. roku życia z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Rosji i Meksyku. Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (fragment w jęz. ang.).
2Zebrane dane SCA: Wszystkie dane statystyczne opierają się na średnich wartościach procentowych z 85 do 181 badań TENA Solutions przeprowadzonych na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki różnią się w różnych krajach i domach opieki w zależności od warunków panujących w każdym z domów opieki przed wprowadzeniem TS. 2011-13.