Zrównoważony rozwój

Serce wszystkich naszych działań stanowi troska i szacunek. Dlatego podejmujemy świadome działania na rzecz zmniejszania naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez pomiar wszystkich aspektów naszej działalności — od pozyskiwania materiałów po utylizację odpadów.

Lepsza opieka i ochrona środowiska

Zintegrowane rozwiązania TENA pozwolą Państwu korzystać w każdej sytuacji z właściwego produktu, pozytywnie wpływającego na jakość opieki w nietrzymaniu moczu i jednocześnie ograniczyć ślad węglowy.

Lepsza opieka i ochrona środowiska

Poprawa jakości opieki pozwala ograniczyć ilość odpadów

Nasza szeroka oferta produktów zapewnia optymalny komfort i dopasowanie, zapobiega przeciekaniu oraz zmniejsza częstotliwość zmian produktowych. Wybór właściwego produktu zdolnego spełnić poszczególne potrzeby użytkowników pozwala uniknąć ich nadmiernego zużycia oraz obniżyć ilość odpadów i bielizny do prania, a co za tym idzie — ograniczyć całkowity wpływ na środowisko oraz koszt opieki w nietrzymaniu moczu.

Poznaj rozwiązania TENA dla domów opieki

Zaangażowanie poparte dowodami

Essity kładzie duży nacisk na opracowywanie bardziej zrównoważonych praktyk, dlatego świadomie udostępnia informacje na temat swojego oddziaływania na środowisko. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest szeroko cenione — jesteśmy dumni z licznych nagród otrzymanych w uznaniu naszego wsparcia dla ochrony środowiska.

Czytaj więcej o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska

TENA — Eco Actions

Zaangażowanie w ochronę środowiska

O naszym nieustannym zaangażowaniu w ochronę środowiska świadczy zbiór naszych działań i procesów o nazwie Eco Actions, które podejmujemy w celu opracowywania bardziej zrównoważonych produktów i usług.

Dzięki ocenom cyklu życia od 1990 r. zdołaliśmy zmierzyć i zredukować całkowite oddziaływanie naszych produktów na środowisko naturalne. Ocena cyklu życia polega na obliczeniu sumy wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych przez cały czas życia produktu, zwanej śladem węglowym.

Nasza ocena cyklu życia obejmuje każdy etap tego procesu — od pozyskania materiałów po utylizację produktu. Pomiar śladu węglowego każdego produktu pozwala nam podejmować najlepsze decyzje z ekologicznego punktu widzenia.

Katalizator zmian

Jesteśmy dumni z postępów, jakich udało nam się dotychczas dokonać. Mimo to nieustannie wyznaczamy sobie kolejne ambitne cele na przyszłość.

W latach 2008–2014 w Europie z powodzeniem ograniczyliśmy ślad węglowy pieluchomajtek z pasem mocującym TENA Flex o 7% i majtek chłonnych TENA Pants o 18%. (Weryfikacja przeprowadzona przez zewnętrzną firmę — IVL Swedish Environmental Research Institute).

Aby nieustannie dokonywać dalszych zmian, wyznaczyliśmy sobie szereg konkretnych celów: 

  • Opracowywanie bardziej zrównoważonych rozwiązań o ulepszonej konstrukcji, wykorzystujących materiały w efektywniejszy i wydajniejszy sposób

  • Zapewnienie, by surowce pozyskiwano w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego

  • Ograniczenie ilości odpadów z produktów i opakowań

  • Zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla wynikającej ze stosowania paliw kopalnianych, energii elektrycznej i ogrzewania w latach 2005–2020

  • Stałe zmniejszanie ilości odpadów w fabrykach

  • Podejmowanie partnerstwa z naszymi dostawcami, mającego na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw

574x262_C129_sustainability_green leafs.png

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów

W TENA jesteśmy świadomi, że nasze dzisiejsze wybory wpłyną na przyszłość naszego życia i środowiska naturalnego.

W całym cyklu życia produktów TENA największy wpływ na środowisko naturalne ma produkcja materiałów, dlatego dbamy o to, aby ich pozyskiwanie odbywało się w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Nasi dostawcy muszą spełniać rygorystyczne normy, utrzymywane dzięki regularnym audytom przeprowadzanym w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zachowania odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Jednym z materiałów wykorzystywanych do wytwarzania naszych produktów jest włókno drzewne — naturalny i odnawialny surowiec pozyskiwany wyłącznie z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.

Innowacyjność w odpowiedzi na potrzeby

Opracowując nowe produkty i doskonaląc te istniejące, zawsze zaczynamy od zidentyfikowania indywidualnych, niespełnionych jeszcze potrzeb. Wszystkie nasze produkty poddawane są rygorystycznym badaniom z udziałem opiekunów i użytkowników końcowych — tak, aby mieć pewność, że dostarczają pożądanych korzyści. Swoją ofertę rozwijamy tak, aby była w stanie sprostać ściśle określonym potrzebom redukując jednocześnie ilość odpadów materiałowych i produkcyjnych oraz nieustannie poprawiając jakość opieki przy nietrzymaniu moczu zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i opiekunów.

Bardziej oszczędna i czystsza produkcja

W TENA stosujemy najnowocześniejsze technologie, mające na celu zapewnić maksymalną efektywność i energooszczędność procesów produkcyjnych. Większość naszych fabryk posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania środowiskowego ISO14001, a nasze nowe zakłady są w trakcie przygotowań do jego uzyskania.

Nieustannie podejmujemy działania na rzecz doskonalenia procesów produkcyjnych, odzyskiwania nadwyżek materiałowych i ponownego wykorzystywania opakowań. Co ważne, działania te przynoszą zamierzone efekty. W ciągu ostatnich sześciu lat zdołaliśmy zmniejszyć ilość odpadów składowanych na terenie Europy o blisko 70%.

574x262_TENA_meeting-the-family_257_V3_CMYK_Free for use

Optymalne wykorzystanie produktów

Nasza szeroka gama produktów pozwala każdemu odbiorcy wybrać właściwy produkt TENA niezależnie od istniejących potrzeb — od sporadycznych i mało inwazyjnych zdarzeń po przewlekłe schorzenia znacząco pogarszające jakość życia. Produkty TENA cechuje anatomiczny kształt i optymalna chłonność, zapewniające zwiększoną ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem.

Wybór skutecznego produktu do ochrony przy nietrzymaniu moczu pozwala zmniejszyć częstotliwość jego wymiany, ograniczając ponoszone wydatki i wpływ na środowisko naturalne. Produkty zaprojektowane specjalnie pod kątem zatrzymywania moczu i neutralizacji jego zapachu zapewniają pod tym względem znacznie wyższą skuteczność niż konwencjonalne produkty do higieny kobiecej. Dla użytkowników oznacza to również możliwość wybierania mniejszych, wygodniejszych produktów wykorzystujących mniejszą ilość materiału.