Pliki CSV oraz instrukcja jak przygotować cennik do NFZ

Pliki CSV zawierające produkty TENA przyporządkowane do kodów i limitów zgodnie z rozporządzeniem MZ

Pliki CSV niezbędne do aneksowania umowy w NFZ

Przygotowanie Cennika do NFZ:


Zapoznaj się z instrukcją jak przygotować Cennik do NFZ (dla punktów podpisujących samodzielnie umowy z NFZ).
 
 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie warunków kształtowania cen i zasad zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące na zlecenie osoby uprawnionej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-cen-i-zasad-zaopatrzenia-w-wyroby-medyczne-przyslugujace-na-zlecenie-osoby-uprawnionej