Środki chłonne TENA: pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady można otrzymać w ramach dofinansowania NFZ. Finansowanie środków chłonnych ze środków publicznych przysługuje osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu, które jest powiązane z innym schorzeniem określonym przez przepisy. Szczegółową listę schorzeń uprawniających do dofinansowania odnajdą Państwo w tabeli na dole strony.

Zasady dofinansowanie środków chłonnych dla poszczególnych grup pacjentów

Pacjenci bez dodatkowych uprawnień (P.100, P.101):

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
70% dofinansowania NFZ do limitu 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł w zależności od chłonności i kategorii produktu

Pacjenci dodatkowo uprawnieni:

• Osoby dodatkowo uprawnione*:
• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
100% dofinansowania NFZ do limitu 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł w zależności od chłonności i kategorii produktu

*inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany - żołnierz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW.

Pacjenci dodatkowo uprawnieni:

Dzieci objęte „Ustawą za życiem” i pacjenci objęci „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”
• brak limitu ilościowego, ilość określa osoba zlecająca
• limit wartościowy wynosi: 70% dofinansowania NFZ do limitu 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł w zależności od chłonności i kategorii produktu

Couple-sitting-together.jpg

Jak uzyskać dofinansowanie?