Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Środki chłonne TENA: pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady można otrzymać w ramach refundacji NFZ. Refundacja środków chłonnych przysługuje osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu, które jest powiązane z innym schorzeniem określonym przez przepisy. Szczegółową listę schorzeń uprawniających do refundacji odnajdą Państwo w tabeli na dole strony.

Zasady refundacji dla poszczególnych grup pacjentów

Pacjenci z chorobą nowotworową:

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 100% refundacji NFZ do limitu 77 zł, grupa określona jest kodem P.100

Pozostali pacjenci uprawnieni:

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 70% refundacji NFZ do limitu 90 zł, grupa określna jest kodem P.101

Couple-sitting-together.jpg

Pacjenci dodatkowo uprawnieni:

Osoby dodatkowo uprawnione* 
• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 100% refundacji NFZ do limitu 90 zł
 
*inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany - żołnierz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW

Dzieci objęte „Ustawą za życiem” i pacjenci objęci „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”

 • brak limitu ilościowego, ilość określa osoba zlecająca 
 • limit wartościowy wynosi:
  • 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu) 
  • 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Jak uzyskać refundację?

Krok 1. Należy udać się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

Osoba uprawniona wypisze pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady) - tzw. "Część A".

Zlecenie można uzyskać podczas wizyty u jednej z niżej wymienionych osób uprawnionych:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej;
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej; pediatrii; chorób wewnętrznych;
 • lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • kontynuacja zlecenia - pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Należy pamiętać!

·       Zlecenie może zostać wypisane jednorazowo maksymalnie na trzy kolejne miesiące.

·       Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Krok 2. Należy udać się do NFZ, aby potwierdzić zlecenie.

Zlecenie musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ. Może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą jest odsyłane na adres pacjenta).

Oddział NFZ wyda kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie(część B) - ważną maksymalnie 12 miesięcy.

Krok 3. Należy udać się do apteki lub sklepu medycznego by wykupić refundowany środek chłonny.

Posiadając dwa wymienione wcześniej dokumenty:

1.     Część A – Zlecenie wypisane przez osobę uprawnioną

2.     Część B – Karta potwierdzenia uprawnienia – wydana przez NFZ

Można dokonać zakupu wybranego środka chłonnego w dowolnie wybranej aptece czy sklepie medycznym, które podpisały umowę o współpracy z oddziałem NFZ.

Należy pamiętać!

·       Zlecenie "Część A" pozostaje w punkcie zakupu.

·       Kartę „Część B” po okazaniu w punkcie zakupu, należy zachować do czasu zakończenia okresu ważności. Należy ją przedstawiać u osoby zlecającej i w punkcie zakupu każdorazowo, aż do zakończenia okresu ważności.

·       Po zakończeniu okresu ważności karty, najpierw należy udać się do osoby uprawnionej po nowe zlecenie „Część A” a następnie do NFZ, celem wydania nowej karty „Część B”.

1600x500_Two_older_women_gardening_AD_5_3.jpg