Materiały szkoleniowe

Poniżej znajdą Państwo materiały, które ułatwią codzienną realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i rozliczanie refundacji.

Dodawanie personelu do umowy z NFZ w celu realizacji zleceń na pieluchomajtki na Portalu Świadczeniodawcy - instrukcja

Dodawanie personelu do umowy z NFZ w celu realizacji zleceń na pieluchomajtki na Portalu SZOI - instrukcja 
 
Dodawanie i zmiana harmonogramu Apteki/Sklepu Medycznego oraz personelu na Portalu SZOI - instrukcja
 
Nadawanie uprawnień do eZWM dla użytkowników Portalu Świadczeniodawcy - instrukcja
 
Nadawanie uprawnień do eZWM dla użytkowników SZOI - instrukcja