Materiały szkoleniowe

Poniżej znajdą Państwo materiały, które ułatwią codzienną realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i rozliczanie refundacji.

  1. Wzór prawidłowo wypełnionego zlecenia obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

  2. Instrukcję jak przygotować Cennik do NFZ (dla punktów podpisujących samodzielnie umowy z NFZ).