Podstawowe zasady dofinansowania środków chłonnych

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje jeden limit dla kodu wyrobu medycznego Y.06.01 dla całej grupy materiałów chłonnych obejmujących pieluchomajtki i zamienniki (rozszerzony kod Y.06.01.00 dla dorosłych, Y.06.01.01 dla dzieci).
Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej i chłonności, do jakiej przypisany jest produkt:
 
 
Podział kodów szczegółowych ze względu na grupę produktową i chłonność: 
 
 
 
Dodatkowo:
• pacjentowi przysługuje do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• limit za 1 szt. 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł – 90% do limitu dla dzieci do 18 roku życia oraz 80% do limitu dla dorosłych
• minimalna chłonność produktu dostępnego w ramach dofinansowania ze środków publicznych wynosi 350g. Wszystkie produkty TENA zgłoszone w cenniku refundacyjnym Essity spełniają ten warunek.
 
Limit wartościowy w przypadku dzieci objętych „Ustawą za życiem” i pacjentów objętych „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności” wyliczany jest jednakowo jak dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj uprawnienia. Dla powyższych pacjentów jednak pozostaje bez zmian brak limitu ilościowego, który określa osoba zlecająca.
 
Pacjentom dodatkowo uprawnionym* przysługuje do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie oraz 100% refundacji do limitu 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł w zależności od chłonności i kategorii produktu.
 
 
*inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany - żołnierz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW.