Podstawowe zasady refundacji środków chłonnych

Od 1 grudnia 2021r. obowiązuje jeden limit dla kodów P.100 i P.101. Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej, do jakiej przypisany jest produkt:

  • dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wynosi: 1,70 zł
  • dla podkładów i wkładów anatomicznych wynosi: 1,00 zł

Pacjenci z chorobami nowotworowymi, dodatkowymi uprawnieniami oraz pozostali:

Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych określonych jako P.100.PL i P.101.PL:

  • do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

  • limit za 1 szt. 1,70 zł –  70% refundacji

  • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania 30%

Dla podkładów i wkładów anatomicznych określonych jako P.100.WK i P.101.WK:

  • do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

  • limit za 1 szt. 1,00 zł – 70% refundacji

  • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania 30%

Limit wartościowy w przypadku dzieci objętych „Ustawą za życiem” i pacjentów objętych „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności” wyliczany jest jednakowo jak dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj uprawnienia. Dla powyższych pacjentów jednak pozostaje bez zmian brak limitu ilościowego, który określa osoba zlecająca.

Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 250 ml. Wszystkie produkty TENA zgłoszone w cenniku refundacyjnym Essity spełniają ten warunek.

1000x500_tena-smiling-doctor.jpg