Podstawowe zasady refundacji środków chłonnych

Pacjenci z chorobą nowotworową:

  • do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

  • 100% refundacji NFZ do limitu 77 zł, grupa określona jest kodem P.100

Pozostali pacjenci uprawnieni:

  • do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

  • 70% refundacji NFZ do limitu 90 zł, grupa określona jest kodem P.101

Pacjenci dodatkowo uprawnieni:

Osoby dodatkowo uprawnione*:

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

• 100% refundacji NFZ do limitu 90 zł


*inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany - żołnierz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW.

Dzieci objęte „Ustawą za życiem” i pacjenci objęci „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”

  • brak limitu ilościowego, ilość określa osoba zlecająca 
  • limit wartościowy wynosi:
    • 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
    • 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu

1000x500_tena-smiling-doctor.jpg