Podstawowe zasady dofinansowania środków chłonnych

Od 1 stycznia 2023r. obowiązuje jeden limit dla kodów P.100 i P.101. Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej i chłonności, do jakiej przypisany jest produkt:

Wartość limitu

Minimalna chłonność

Kategoria produktu

1,00 zł za sztukę

450 g

dla wszystkich kategorii produktów

1,70 zł za sztukę

1000 g

dla majtek chłonnych

1,70 zł za sztukę

1400 g

dla pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

2,30 zł za sztukę

1400 g

dla majtek chłonnych

2,30 zł za sztukę

2500 g

dla pieluchomajtek

 
Podział kodów szczegółowych ze względu na grupę produktową i chłonność:
 

Kod Środka

Kod produktu

Grupa produktu

Limit finansowy współfinansowany w 70%

P.100
P.101

P.100.MCH1
P.101.MCH1

Majtki chłonne - minimalna chłonność 1000 g

1,70

P.100
P.101

P.100.MCH2
P.101.MCH2

Majtki chłonne - minimalna chłonność 1400 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PM2
P.101.PM2

Pieluchomajtki - minimalna chłonność 2500 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PP
P.101.PP

Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1400 g

1,70

P.100
P.101

P.100.PW
P.101.PW

Pieluchomajtki lub zamienniki - minimalna chłonność 450 g

1,00

 
Ponadto:
·        pacjentowi przysługuje do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
·        limit za 1 szt. 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł – 70% dofinansowania
·        wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy pozostaje w limicie finansowania 30%.
 
Limit wartościowy w przypadku dzieci objętych „Ustawą za życiem” i pacjentów objętych „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności” wyliczany jest jednakowo jak dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj uprawnienia. Dla powyższych pacjentów jednak pozostaje bez zmian brak limitu ilościowego, który określa osoba zlecająca.

 

Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 450 ml. Wszystkie produkty TENA zgłoszone w cenniku Essity spełniają ten warunek.