Pielęgnacja skóry i utrzymanie jej zdrowego stanu

Skóra z wiekiem staje się coraz wrażliwsza. Oznacza to, że skóra osób starszych jest bardziej narażona na wystąpienie problemów i dlatego potrzebuje lepszej pielęgnacji. Możemy pomóc w utrzymywaniu procedury pielęgnacji, która służy zdrowiu skóry.

Osłabiona skóra starszych osób zasługuje na specjalną pielęgnację

Skóra jest ważnym organem, który służy do ochrony organizmu przed uszkodzeniem i zakażeniem. W związku z tym, aby zachować zdrowie skóry, bardzo ważne jest zrozumienie różnych czynników ryzyka.

Wiek

Skóra starszych podopiecznych jest szczególnie zagrożona ze względu na skutki starzenia się:

  • Leczy się powoli i jest podatna na otarcia i skaleczenia

  • Może być podatna na uszkodzenia powodujące podrażnienia, swędzenie, zakażenia i ból

  • Jest wrażliwa na nadmierną wilgoć i długotrwały kontakt z moczem i kałem

Mydło i woda

Częste oczyszczanie skóry za pomocą wody i mydła, podobnie jak samo nietrzymanie moczu, może zaburzyć integralność skóry, zmniejszając jej odporność na infekcje. Mydło zawiera składniki oczyszczające określane jako powierzchniowo czynne, które mogą powodować podrażnienia, jeśli pozostaną na skórze, nawet po spłukaniu.

Nietrzymanie moczu

Skóra osoby z nietrzymaniem moczu jest podatna na różne zagrożenia, w tym zapalenie skóry i odleżyny spowodowane nietrzymaniem moczu.

  • Zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu występuje u około 7% do 11% podopiecznych domów opieki [1]

  • Nietrzymanie moczu zwiększa częstość występowania odleżyn ponad pięciokrotnie [2,3]

  • Nietrzymanie kału zwiększa częstość występowania odleżyn ponad dwudziestokrotnie [1,2]

  • Co więcej, przerwanie ciągłości skóry związane z nietrzymaniem moczu może mieć znaczący wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne. [5]

TENA – Pielęgnacja skóry i utrzymanie jej w zdrowym stanie

Najważniejsze jest zapobieganie

Podczas pielęgnacji i opieki wielu z tych problemów można uniknąć lub je zminimalizować. Na przykład występowanie odleżyn, których leczenie jest bardzo kosztowne, może być zmniejszone nawet o 50% po wprowadzeniu odpowiednich procedur pielęgnacyjnych. [6-8]

Poprawne procedury pielęgnacji stworzone specjalnie dla delikatnej skóry osób starszych mogą pomóc w zapobieganiu podrażnieniom i infekcji. Optymalna procedura pielęgnacji skóry po wystąpieniu przypadków nietrzymania moczu pozwala zapobiegać związanemu z nim zapaleniu skóry. Procedura ta powinna obejmować delikatne oczyszczanie, nawilżanie oraz, w razie potrzeby, stosowanie środka chroniącego skórę lub zapewniającego jej należytą barierę ochronną. [5]

Oprócz korzyści klinicznych poprawna rutyna pielęgnacyjna może pomóc podopiecznym poczuć się komfortowo, świeżo i zdrowo, jak również poprawić ich samoocenę, niezależność i ogólną jakość życia.

Odniesienia:

1Bliss DZ i in. (2006). Prevalence and correlates of perineal dermatitis in nursing home residents. Nurs Rev, 55, 243-251.
2Departament zdrowia (2000). Londyn. 
3Le Lièvre S. (2001). Br J Community Nurse, 6(4), 180-185.
4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence. Primary Health Care, 17(4), 29-34.
5Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis. Nursing Standard, 27(44), 41-46.
6Gunningberg L, (2004). Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care settings, Journal of Wound Care, 13(7), 286-290. 
7Cole L, (2014). A three-year multiphase pressure ulcer prevalence/incidence study in a regionalreferral hospital, Ostomy Wound Management, 60(5), 16-26.
8Lyder CH i in.
(2002). A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care:
exploring costs and outcomes. Ostomy Wound Management, 48, 52-62.