Refundacja środków chłonnych - Aktualności

Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Najważniejsze zmiany w limitach finansowania ze środków publicznych dla pieluchomajtek i ich zamienników:

  • Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej oraz chłonności, do jakiej przypisany jest produkt.

  • Został wprowadzony dodatkowy limit 2,30 zł/szt: Obowiązują nowe kody wyrobów medycznych:

Wartość limitu

Minimalna chłonność

Kategoria produktu

1,00 zł za sztukę

450 g

dla wszystkich kategorii produktów

1,70 zł za sztukę

1000 g

dla majtek chłonnych

1,70 zł za sztukę

1400 g

dla pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

2,30 zł za sztukę

1400 g

dla majtek chłonnych

2,30 zł za sztukę

2500 g

dla pieluchomajtek

 
  • Poniższe kody szczegółowe zastępują: P.100.PL i WK oraz P.101.PL i WK:
 

Kod Środka

Kod produktu

Grupa produktu

Limit finansowy refundowany w 70%

P.100
P.101

P.100.MCH1
P.101.MCH1

Majtki chłonne -
minimalna chłonność 1000 g

1,70

P.100
P.101

P.100.MCH2
P.101.MCH2

Majtki chłonne -
minimalna chłonność 1400 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PM2
P.101.PM2

Pieluchomajtki -
minimalna chłonność 2500 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PP
P.101.PP

Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki
- minimalna chłonność 1400 g

1,70

P.100
P.101

P.100.PW
P.101.PW

Pieluchomajtki lub zamienniki
- minimalna chłonność 450 g

1,00

  • Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 450 ml
     
  • Produkt TENA Lady Normal od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony z cennika refundacyjnego TENA 

  • Kody ogólne P.100 i P.101 nadal obowiązują i służą wyłącznie do wystawienia zleceń

  • Limit ilościowy wynosi 90 sztuk na 1 miesiąc

  • Pacjenci mogą sami decydować o rodzaju i liczbie sztuk środków chłonnych tym samym wysokości dopłaty (z uwzględnieniem miesięcznego limitu ilościowego 90 sztuk)

E- zlecenie

Planowana jest dalsza elektronizacja obecnego systemu e-potwierdzania zleceń i wprowadzenie tzw. pełnego e-zlecenia. 
Gdy tylko uzyskamy dodatkowe informacje, będziemy Państwa informować na bieżąco.
 

Data aktualizacji: 29.11.2022 r.