Refundacja środków chłonnych - Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązująca od 1 grudnia 2021 roku.

Najważniejsze zmiany w limitach finansowania ze środków publicznych dla pieluchomajtek i ich zamienników:

- Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej, do jakiej przypisany jest produkt:

 • dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wyniesie: 1,70 zł
 • dla podkładów i wkładów anatomicznych wyniesie: 1,00 zł
 
- Projekt znosi różne limity dla kodów P.100 i P.101:
 • przy obydwu kodach limit jest określony jednakowo dla 1 sztuki produktu i jest uzależniony od grupy produktowej, do jakiej przypisany jest produkt (jw.), a nie kodu P.100 lub P.101
 • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania: dla obydwu kodów wyniesie 30%  
 
- Obowiązują nowe kody wyrobów medycznych:
 • P.100.PL pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.100.WK wkłady anatomiczne, podkłady
 • P.101.PL pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.101.WK wkłady anatomiczne, podkłady
 
- Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 250 ml 
 
- Limit ilościowy wynosi 90 sztuk na 1 miesiąc
 
- Pacjenci mogą sami decydować o rodzaju i liczbie sztuk środków chłonnych tym samym wysokości dopłaty (z uwzględnieniem miesięcznego limitu ilościowego 90 sztuk)
 

E- zlecenie

Planowana jest dalsza elektronizacja obecnego systemu e-potwierdzania zleceń i wprowadzenie tzw. pełnego e-zlecenia. 
 • Wystawienie i realizacja zleceń ma nadal odbywać się przy użyciu systemu e-ZWM, który zostanie odpowiednio zaktualizowany i dostosowany
 • Do 31 grudnia 2021 r. zlecenia są wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach
 • Od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. będzie obowiązywał system dualny (zlecenia, mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach lub można już stosować e-zlecenie)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zleceń pojawi się nie później niż do 31 maja 2022
 • Pomimo pełnej elektronizacji procesu, potwierdzenie odbioru zlecenia będzie wymagało nadal czytelnego podpisu osoby odbierającej na wydruku.
 
Gdy tylko uzyskamy dodatkowe informacje, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Data aktualizacji: 15.11.2021 r.