Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Refundacja środków chłonnych - Aktualności

Nowy 4-stronicowy wzór zlecenia, e-potwierdzenie

Dnia 19.08.2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, wprowadzające oficjalnie nowy, 4-stronicowy wzór zlecenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555

 

   

  374x187_TPW_pomóż dobrać produkt.jpg

Najważniejsze informacje dotyczące nowego wzoru:

 • 4 stronicowy wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. – od tej daty osoby uprawnione do wystawiania zleceń będą mogły wypisywać zlecenia na nowym wzorze – nie wcześniej.
 • Nowy wzór będzie wykorzystywany od 1 września 2019 r. do testów - tylko przez wybrane podmioty, które otrzymają potwierdzenie i instrukcję z NFZ.  Testowanie nowego rozwiązania będzie odbywało się w woj. Warmińsko-Mazurskim oraz Podkarpackim i będzie trwało do końca 2019 roku.
 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach wystawione lub wystawione i potwierdzone, będą odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na wyroby medyczne jest konsekwencją zmian związanych z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia. Pacjenci nie będą musieli udawać się osobiście do OW NFZ w celu potwierdzania zlecenia jak obecnie, gdyż będzie to odbywało się za pośrednictwem platformy informatycznej. E-potwierdzenie nie będzie e-zleceniem. Zlecenie będzie uzupełniane w systemie elektronicznym, ale ostatecznie drukowane z systemu.
 • Po stronie apteki lub sklepu medycznego będzie wypełnienie jednej strony (str. 4) .
 • Platforma informatyczna, przy pomocy której zlecenie będzie wystawiane, potwierdzane i realizowane, będzie zapewniona przez NFZ lub przez innego wybranego przez aptekę/sklep medyczny dostawcę oprogramowania.
 • Zlecenia papierowe będą przechowywane u Świadczeniodawcy przez okres 5 lat

Ustawa o znacznym stopniu niepełnosprawności – Uprawnienie 47ZN

Dnia 9 maja 2018 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadzono uprawnienie 47ZN, na podstawie, którego pacjentowi przysługuje nielimitowana liczba sztuk wyrobu medycznego na miesiąc analogicznie jak pacjentom z uprawnieniem 47DN.

Jakich pacjentów dotyczy „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności”?

Pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Z takim orzeczeniem lub legitymacją osoby niepełnosprawnej z wpisanym na niej znacznym stopniem niepełnosprawności, należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47ZN.

Jak definiowany jest znaczny stopień niepełnosprawności?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Jakie instytucje orzekają o niepełnosprawności?

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • krajowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej

Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej

Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?

 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zwiększające miesięczny limit ilościowy z 60 na 90 szt.

Dnia 03 marca 2018  r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r., zwiększające miesięczny limit ilościowy środków chłonnych przysługujących pacjentowi w ramach refundacji z 60 na 90 sztuk miesięcznie. 

1600x500_Young_woman_and_older_woman_doing_a_puzzle_AD_1_4.jpg

Poniżej najważniejsze informację dotyczące rozporządzenia:

 • refundację liczymy dla całego limitu, nawet jeśli pacjent bierze mniejszą ilość szt. – to ma limit 90 zł
 • pacjent może wziąć w ramach limitu maksymalnie tyle sztuk ile zleciła osoba uprawniona. Może wziąć mniej sztuk, ale nie więcej.

Ustawa „za życiem” uprawnienie 47DN

Jakich pacjentów dotyczy Ustawa „Za życiem”?

Dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Z takim zaświadczeniem należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47DN.

Confident-child-hugging.png

Kto wystawia zaświadczenie?

Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:
 • posiada specjalizację II stopnia lub 
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?
 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.
 
"Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"