Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Refundacja środków chłonnych - Aktualności

Nowy wzór zlecenia, e-potwierdzenie

Nowy wzór zlecenia, e-potwierdzenie

W połowie maja 2019 r. opublikowano projekt skróconego, 4 stronicowego wzoru zlecenia, który prawdopodobnie będzie obowiązywał zamiast wcześniej zapowiadanego 6 stronicowego wzoru.

 

 • zgodnie z najnowszym wzorem, rolą apteki lub sklepu medycznego będzie wypełnienie jednej strony, a większość danych i tak będzie automatycznie uzupełniania przez system (zapewniony przez NFZ lub przez innego dostawcę oprogramowania wybranego przez Państwa).
 • 4 stronicowy wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r., a w wybranych punktach do celów pilotażowych od 1 września 2019 r.  

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne jest konsekwencją zmian związanych z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia.

 

374x187_TPW_pomóż dobrać produkt.jpg

374x187_TPW_Farmaceutka.jpg

Co oznacza i jakie zmiany może spowodować e-potwierdzenie zleceń?

Co oznacza i jakie zmiany może spowodować e-potwierdzenie zleceń?:

 

 • e-potwierdzenie nie jest e-zleceniem, nadal jest to zlecenie papierowe, gdzie potwierdzenie prawa do świadczeń będzie odbywało się automatycznie za pośrednictwem systemu NFZ, pacjenci nie będą musieli udawać się osobiście do OW NFZ w celu potwierdzania zlecenia
 • limity i uprawnienia będą potwierdzane przez osobę wystawiającą – przy pomocy systemu elektronicznego NFZ
 • system NFZ będzie potwierdzał prawo do świadczeń, na etapie wystawienia zlecenia, natomiast na etapie wydania przez aptekę lub sklep medyczny będzie następowała tylko ich weryfikacja
 • potwierdzone zlecenie będzie miało nadawany automatycznie, unikatowy numer, po którym będzie identyfikowane
 • apteka lub sklep medyczny będzie odznaczać w systemie realizację zlecenia
 • zlecenie będzie mogło być w całości uzupełniane elektronicznie, ale ostatecznie będzie drukowane i będzie zawierało podpisy
 • zlecenie będzie mogło być wystawione maksymalnie na 12 miesięcy, a jednorazowa realizacja będzie mogła obejmować maksymalnie okres 6 miesięcy
 • zlecenia papierowe będą przechowywane u Świadczeniodawcy przez okres 5 lat

Ustawa o znacznym stopniu niepełnosprawności – Uprawnienie 47ZN

Dnia 9 maja 2018 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadzono uprawnienie 47ZN, na podstawie, którego pacjentowi przysługuje nielimitowana liczba sztuk wyrobu medycznego na miesiąc analogicznie jak pacjentom z uprawnieniem 47DN.

Jakich pacjentów dotyczy „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności”?

Pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Z takim orzeczeniem lub legitymacją osoby niepełnosprawnej z wpisanym na niej znacznym stopniem niepełnosprawności, należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47ZN.

Jak definiowany jest znaczny stopień niepełnosprawności?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Jakie instytucje orzekają o niepełnosprawności?

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • krajowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej

Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej

Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?

 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zwiększające miesięczny limit ilościowy z 60 na 90 szt.

Dnia 03 marca 2018  r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r., zwiększające miesięczny limit ilościowy środków chłonnych przysługujących pacjentowi w ramach refundacji z 60 na 90 sztuk miesięcznie. 

1600x500_Young_woman_and_older_woman_doing_a_puzzle_AD_1_4.jpg

Poniżej najważniejsze informację dotyczące rozporządzenia:

 • refundację liczymy dla całego limitu, nawet jeśli pacjent bierze mniejszą ilość szt. – to ma limit 90 zł
 • pacjent może wziąć w ramach limitu maksymalnie tyle sztuk ile zleciła osoba uprawniona. Może wziąć mniej sztuk, ale nie więcej.

Ustawa „za życiem” uprawnienie 47DN

Jakich pacjentów dotyczy Ustawa „Za życiem”?

Dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Z takim zaświadczeniem należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47DN.

Confident-child-hugging.png

Kto wystawia zaświadczenie?

Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:
 • posiada specjalizację II stopnia lub 
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?
 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.
 
"Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"