Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Refundacja środków chłonnych - Aktualności

Nowy wzór zlecenia od 1 lipca 2019

Nowy wzór zlecenia od 1 lipca 2019 roku.

Dnia 29 marca 2019 r. ukazało się z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, które wprowadza nowy wzór zlecenia (przesyłamy w załączeniu).

 

·         nowy wzór zlecenia będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

·         przed 1 lipca 2019 r. nowy wzór zlecenia będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z NFZ w celu przeprowadzenia działań pilotażowych. Wszystkie pozostałe apteki/sklepy medyczne do końca czerwca 2019 r. powinny realizować zlecenia tylko na obecnych drukach.

 

Nowe zlecenie będzie się składać z 7 stron (6 do wypełnienia):

- strony 1-2 - wypełnia lekarz lub pielęgniarka.

- stronę 3 – wypełnia NFZ (UWAGA - Jeśli lekarz wypełni zlecenie elektronicznie pacjent nie musi go już potwierdzać w NFZ)

- strony 4-6 – wypełnia apteka/sklep medyczny

 

374x187_TPW_pomóż dobrać produkt.jpg

374x187_TPW_Farmaceutka.jpg

Ważność starych zleceń:

·         jeżeli pacjent będzie posiadał Kartę Potwierdzenia Uprawnienia (dawna karta zaopatrzenia) wystawioną do 30 czerwca 2019 r. to na jej podstawie będzie realizował zlecenia na obowiązujących obecnie drukach (wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.)

·         realizacja na starym druku będzie obowiązywała do końca ważności Karty, nie dłużej jednak niż do końca czerwca 2020 roku.

 

 

Podstawy prawne:

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000582

·         Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515

·         Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

Ustawa o znacznym stopniu niepełnosprawności – Uprawnienie 47ZN

Dnia 9 maja 2018 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadzono uprawnienie 47ZN, na podstawie, którego pacjentowi przysługuje nielimitowana liczba sztuk wyrobu medycznego na miesiąc analogicznie jak pacjentom z uprawnieniem 47DN.

Jakich pacjentów dotyczy „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności”?

Pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Z takim orzeczeniem lub legitymacją osoby niepełnosprawnej z wpisanym na niej znacznym stopniem niepełnosprawności, należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47ZN.

Jak definiowany jest znaczny stopień niepełnosprawności?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Jakie instytucje orzekają o niepełnosprawności?

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • krajowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej

Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej

Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?

 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zwiększające miesięczny limit ilościowy z 60 na 90 szt.

Dnia 03 marca 2018  r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r., zwiększające miesięczny limit ilościowy środków chłonnych przysługujących pacjentowi w ramach refundacji z 60 na 90 sztuk miesięcznie. 

1600x500_Young_woman_and_older_woman_doing_a_puzzle_AD_1_4.jpg

Poniżej najważniejsze informację dotyczące rozporządzenia:

 • refundację liczymy dla całego limitu, nawet jeśli pacjent bierze mniejszą ilość szt. – to ma limit 90 zł
 • pacjent może wziąć w ramach limitu maksymalnie tyle sztuk ile zleciła osoba uprawniona. Może wziąć mniej sztuk, ale nie więcej.

Ustawa „za życiem” uprawnienie 47DN

Jakich pacjentów dotyczy Ustawa „Za życiem”?

Dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Z takim zaświadczeniem należy zgłosić się do lekarza, który wypisze: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze tzw. „Część A”. Następnie należy udać się do OW NFZ, gdzie NFZ potwierdzi uprawnienie w „Karcie Potwierdzenia Uprawnienia”, wpisując kod uprawnienia dodatkowego 47DN.

Confident-child-hugging.png

Kto wystawia zaświadczenie?

Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:
 • posiada specjalizację II stopnia lub 
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Co przysługuje pacjentom w ramach refundacji?
 • Nielimitowana liczba sztuk na miesiąc:
Limit ilościowy dla tych dwóch grup pacjentów został zniesiony. Ilość sztuk określa osoba zlecająca stosownie do zapotrzebowania pacjenta. 
 
 • Zwielokrotniony limit wartościowy:
Limit wartościowy wynosi:
- 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)
- 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.
 
"Szczegółowe informację dotyczące zasad wyliczania refundacji odnajdą Państwo na naszej stronie w zakładce – Zasady refundacji i realizacji zleceń"