Wypełnianie zleceń

Czy mogę dopisać/poprawić na zleceniu numer Karty Potwierdzenia Uprawnienia (dawna KZC)?

Tak, jeżeli na zleceniu nie ma numeru Karty to należy go dopisać, jeżeli jest błędny to należy poprawić. 

Czy mogę dokonywać poprawek, jeśli lekarz się pomyli i wpisze błędny okres zaopatrzenia?

NIE. Z takim zleceniem należy odesłać pacjenta do osoby wystawiającej zlecenie w celu poprawy. Poprawa musi być z pieczątką i parafką osoby wystawiającej zlecenie. 

Czy na części wypisywanej przez osobę wystawiającą mogę coś poprawić?

Nie, w tej części zlecenia popraw dokonuje tylko osoba wystawiająca.

Co zrobić jak na zleceniu nie ma kodu choroby?

Na zleceniu powinno znajdować się pisemne uzasadnienie (kod ICD10 bądź opis choroby) w przypadku braku musi uzupełnić osoba wystawiająca zlecenie.

Co zrobić, jeśli na wniosku 3 miesięcznym lekarz wpisze 90 szt.?

Liczba sztuk powinna być zgodna z limitem przysługującym na wypisany okres, jeżeli się nie zgadza musi być poprawiona przez osobę wystawiającą zlecenie.

Czy do poprawy można używać korektora?

Nie, używanie korektora na dokumentacji medycznej jest zabronione.

Czy na zleceniu lekarz musi wpisać słownie nazwę miesiąca?

Musi być uzupełniony okres zaopatrzenia, może być wpisany słownie lub cyframi.

Czy inny lekarz może poprawić zlecenie?

Zlecenie powinno być poprawione przez lekarza, który wystawiał zlecenie.

Czy zlecenie wypisane przez pielęgniarkę można zrealizować?

Uprawnione pielęgniarki i położne (posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie) mogą wypisać pierwsze zlecenie, na podstawie, którego Narodowy Fundusz Zdrowia wystawia Kartę Potwierdzenia Uprawnienia. Wszystkie pielęgniarki i położne są uprawnione do wystawiania kontynuacji zleceń.

Czy na zleceniu musi być wpisana cena za 1 szt.?

Tak.

Czy osoba odbierająca może podpisać się parafką?

Nie, podpis musi umożliwiać identyfikację danej osoby, więc najlepiej, aby było to imię i nazwisko.

Czy lekarz na zleceniu wpisuje nazwę firmy i produktu, który zaleca pacjentowi?

Lekarz na zleceniu powinien wypisać grupę produktu: np. pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, podkłady.

Couple-sitting-together.jpg

Zasady realizacji zleceń

Czy w ramach jednego zlecenia można mieszać różne produkty?

Tak, w ramach zlecenia pacjent może wybrać kilka rodzajów produktów jednego producenta. 

Czy w przypadku podpisania umowy refundacyjnej, jako podwykonawca TENA jest możliwość wydania na jednym zleceniu produktów różnych producentów?

Nie, w takim przypadku można wydać tylko produkty TENA. 

Czy ceny dla pacjenta w cenniku są sztywne tak jak ma to miejsce w przypadku leków RX?

Nie, są to ceny maksymalne i apteka może sprzedawać produkty RX w niższych cenach, dlatego ceny w poszczególnych placówkach mogą się różnic.

Czy mogę zrealizować zlecenie, gdy pacjent nie ma przy sobie Karty Potwierdzenia Uprawnienia (dawna KZC)?

NIE. Do realizacji zlecenia potrzebne jest zlecenie oraz ważna Karta Potwierdzenia Uprawnienia (dawna KZC).

Czy jako osoba niezgłoszona do NFZ, mogę przyjąć zlecenie?

Zlecenia mogą realizować tylko osoby zgłoszone do wydawania pieluchomajtek.

Czy mogę wydać inny produkt niż wpisany przez osobę wystawiającą zlecenie?

Tak, niezależnie od wpisanego rodzaju środka można wydać każdy produkt dostępny w ramach refundacji.

1000x500_AF_1_4_Older_woman_laughing_with_younger_woman.jpg

Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na maj?

Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Nie można realizować zleceń na miesiące, które upłynęły.

Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na lipiec?

Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Zlecenie na lipiec powinno być zrealizowane i odebrane w lipcu. 

Czy mogę wydać mniej niż 90 sztuk na miesiąc?

Tak. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji pacjentowi dalej przysługuje pełny limit wartościowy.

Jaki limit należy zastosować w sytuacji, kiedy zlecenie jest wypisane na 90 szt. a ja wydaję mniej np. 60 czy 30 szt.?

Należy zastosować pełny limit jak w przypadku wydawania 90 szt., czyli dla P.100 – 100% ref. do limitu 77 zł, dla P.101 – 70% ref. do limitu 90 zł.

Czy zaopatrzenie może odebrać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, bez dowodu?

Tak, może wpisać nr paszportu.

Czy mogę zrealizować zlecenie z innego województwa?

Tak. Zlecenia z innego województwa są respektowane.

Czy mogę zrealizować wniosek na TENA Lady Ultra Mini?

Nie, można realizować zlecenia tylko na produkty z cennika refundacyjnego.

Ile dni jest ważne zlecenie?

Zlecenie jest ważne przez cały okres, na który zostało wystawione. Należy jednak pamiętać, że nie można realizować miesięcy, które upłynęły.

Czy mężczyzna może wybrać Tena Lady?

Tak, niezależnie od płci pacjent może wybrać każdy produkt.

Czy mogę zrealizować zlecenie wystawione na P.100, jeżeli w karcie jest P.101?

Nie, zlecenie powinno być wypisane na taki kod, jaki jest w karcie, zatem takie zlecenie musi być poprawione przez osobę wystawiającą.

Czy można mieć kilka firm w refundacji?

Tak można.

Zasady rozliczeń z Essity

Jak często przesyłać zlecenia?

Jeśli zleceń jest mniej niż 10 w ciągu całego miesiąca to należy przesłać je w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych po zakończeniu miesiąca. Jeżeli zrealizowano więcej niż 10 zleceń do dnia 20 danego miesiąca należy przesyłać zestawienie za ten okres najpóźniej w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

Co powinna zawierać dokumentacja przesyłana do Essity w celu rozliczenia?

Dokumentacja powinna zawierać: oryginały zleceń, zestawienie szczegółowe, notę obciążeniową.