Odniesienia:

1 Dane SCA; 181 badań TENA na całym świecie - głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. 2011-13.
2 Dane SCA: Wszystkie statystyki opierają się na średnich wartościach procentowych z 85–181 badań TENA przeprowadzonych na całym świecie - głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki są różne w różnych krajach i domach opieki zależnie od warunków panujących w każdym domu przed wprowadzeniem rozwiązań TENA. 2011-13.