Środki chłonne TENA: pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady można otrzymać w ramach dofinansowania NFZ. Finansowanie środków chłonnych ze środków publicznych przysługuje osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu, które jest powiązane z innym schorzeniem określonym przez przepisy. Szczegółową listę schorzeń uprawniających do refundacji odnajdą Państwo w tabeli na dole strony.

Zasady dofinansowanie środków chłonnych dla poszczególnych grup pacjentów

Pacjenci z chorobą nowotworową:

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 100% dofinansowania NFZ do limitu 77 zł, grupa określona jest kodem P.100

Pozostali pacjenci uprawnieni:

• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 70% dofinansowania NFZ do limitu 90 zł, grupa określna jest kodem P.101

Couple-sitting-together.jpg

Pacjenci dodatkowo uprawnieni:

Osoby dodatkowo uprawnione* 
• do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie
• 100% dofinansowania NFZ do limitu 90 zł
 
*inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany - żołnierz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz, weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW

Dzieci objęte „Ustawą za życiem” i pacjenci objęci „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”

  • brak limitu ilościowego, ilość określa osoba zlecająca 
  • limit wartościowy wynosi:
    • 90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ dofinansowanie 70% limitu) 
    • 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ dofinansowanie 100% limitu)
Przy obydwu kodach limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk na zleceniu.

Jak uzyskać dofinansowanie?