Kalkulator wartości

Kalkulator umożliwia wprowadzanie własnych wartości i sprawdzanie, w jakim stopniu rozwiązania TENA dla domów opieki pozwolą podnieść jakość opieki i obniżyć ponoszone koszty.

W typowym środowisku domu opieki koszt produktów chłonnych na nietrzymanie moczu stanowi około 1% rocznych wydatków. [1] Mimo to opieka w nietrzymaniu moczu oraz tego konsekwencje mogą stanowić nawet 10% rocznych wydatków. [2] Przyczyny kosztów wynikowych obejmują niewłaściwy dobór produktów i schematów pielęgnacji skutkujący zbyt częstą wymianą produktów chłonnych i nadmierną produkcją odpadów.

Niewłaściwy dobór produktów prowadzi także do problemu przeciekania i podrażnień skóry oraz zwiększonej ilości zabrudzonej odzieży i pościeli wymagającej prania. Praca związana z opieką nad osobami z nietrzymaniem moczu może być również trudna, stanowiąc przyczynę częstych zwolnień lekarskich i wysokiej rotacji pracowników.

Krok 1: Proszę dostosować wartości

Instrukcje:

Krok 1: Proszę rozpocząć wprowadzanie wartości.

Krok 2: Proszę dostosować wartości na kolejnym ekranie, aby sprawdzić, jak poszczególne parametry mogą wpłynąć na wyniki domu opieki. Wyświetlone wartości procentowe będą prezentować dostępne usprawnienia.

Średnia liczba produktów chłonnych na rezydenta na 24 godziny
Liczba opiekunów na rezydenta w czasie zmiany produktu chłonnego
Procentowa wartość rezydentów wymagających pielęgnacji skóry
%
Całkowity czas zmiany produktu chłonnego (od rozebrania do ubrania mieszkańca)
Min
Procent przecieków na jedną zmianę produktu chłonnego
%
Krok 2: Proszę dostosować wartości

Odniesienia:

1Produkty chłonne stanowią 1% kosztów całkowitych. Źródło: CREMS, University Carlo Cattaneo, Włochy 2010 r.
2Wykorzystane szacunkowe wartości procentowe oparto o obszerne badania wewnętrzne i zewnętrzne, doświadczenie i zgromadzone dane.