TENA dla domów opieki

Naszą misją jest kompleksowa poprawa jakości pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu. Nasze 50-letnie doświadczenie pozwala nam dobierać rozwiązania do Państwa potrzeb, oferujące optymalną funkcjonalność i dopasowanie, a tym samym znacząco poprawiające jakość świadczonej opieki.

Wsparcie w codziennej pracy

W TENA jesteśmy świadomi, że każda osoba i każda sytuacja są wyjątkowe, dlatego nasz klucz do sukcesu stanowi zindywidualizowana opieka. Takie podejście pozwala nam dopasowywać produkty i harmonogramy opieki do każdego rezydenta i całego środowiska pracy. Dzięki współpracy z TENA mogą Państwo otrzymać wsparcie w procesie świadczenia wysokiej jakości opieki w nietrzymaniu moczu, poprawiającej jakość życia rezydentów i efektywność działania całej instytucji.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb

TENA dostarcza narzędzia pozwalające ocenić indywidualne potrzeby rezydentów, tak aby każdej osobie mogli Państwo zapewnić należytą opiekę. Lepsze zrozumienie tego, które rozwiązania są najlepsze dla poszczególnych osób pozwala nadać opiece osobisty, efektywny charakter oraz zapewnić podopiecznym należytą godność.

TENA dla domów opieki

Plany zindywidualizowanej opieki

Ważny aspekt optymalnej pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu stanowią plany opieki dostosowane do potrzeb rezydentów. Nasze narzędzia pomocnicze pozwolą Państwu opracować zindywidualizowane schematy opieki uwzględniające stosowane produkty, harmonogramy toaletowania oraz skuteczne schematy pielęgnacji skóry. Plany zindywidualizowanej opieki pozwalają nie tylko poprawić jakość życia rezydentów, lecz także zwiększyć efektywność zespołu i całego środowiska pracy.

Wspieranie codziennej pielęgnacji

Oferujemy szeroką gamę narzędzi pomocniczych, które pozwolą Państwu i Państwa pracownikom wdrożyć plany zindywidualizowanej opieki. Nasze internetowe szkolenia i eksperckie porady udostępnione przez doświadczonych pielęgniarzy i pielęgniarki pozwolą Państwa pracownikom nieustannie świadczyć najwyższej jakości opiekę w nietrzymaniu moczu — zdolną pozytywnie wpłynąć na jakość życia rezydentów oraz na całą Państwa działalność.

Trwała poprawa

Aby udoskonalenia wdrożone w obrębie domu opieki utrzymywały się z roku na rok, oferujemy Państwu szereg narzędzi służących do pomiaru i oceny skuteczności naszych rozwiązań. Nasza firma udziela pomocy w nieustannej ocenie budżetu w odniesieniu do kosztów związanych z opieką w nietrzymaniu moczu oraz udostępnia narzędzia do pomiaru poprawy stanu zdrowia skóry rezydentów oraz ich zadowolenia, a także satysfakcji pracowników.

Odniesienia:

1Zebrane dane Essity: Analiza produktów i usług z zakresu nietrzymania moczu w opiece nad osobami starszymi w Kopenhadze: badania w czterech domach opieki. Styczeń 2011 r.