Najczęstsze problemy z układem moczowym

Problemy z układem moczowym mogą pojawiać się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Częściej jednak dotyczą kobiet, ze względu na budowę anatomiczną układu moczowo-płciowego. Zróżnicowany może być także ich charakter – od dolegliwości krótkotrwałych aż po przewlekłe. Do najczęściej występujących należą przede wszystkim: zespół nadwrażliwego pęcherza, zakażenia dolnych dróg moczowych oraz NTM. Dowiedzmy się czegoś więcej na ich temat.

Problemy z układem moczowym – co warto wiedzieć na ich temat?

Zakażenie dolnych dróg moczowych, określane popularnie jako stan zapalny pęcherza moczowego, rozwija się na skutek obecności w układzie moczowym bakterii. U kobiet jest ono ściśle związane z budową anatomiczną (niewielka odległość pomiędzy cewką moczową a odbytem skutkuje przedostawaniem się do niej licznych bakterii). Dlatego też w ich przypadku zjawisko to ma najczęściej nawracający charakter. Za główne objawy zakażenia uznaje się częste parcie na pęcherz, skąpomocz, ból i uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, a także występujące przejściowo .

Kolejnym problemem występującym w obrębie układu moczowego jest zespół nadreaktywnego pęcherza. Zaburzenie to dotyczy nadmiernej wrażliwości narządu, którego mięśnie kurczą się zbyt wcześnie, na skutek czego u pacjenta pojawia się silna potrzeba oddania moczu połączona z jego niemal natychmiastowym upuszczeniem. Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu zjawiska mogą być różne sytuacje, m.in. zmiana pozycji ciała, stosunek płciowy.

Nietrzymanie moczu to kolejny problem układu moczowego, który występuje bardzo często zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn (częściej u kobiet). Najbardziej powszechnym rodzajem dolegliwości jest tzw. . Jego głównym objawem jest mimowolne upuszczanie porcji moczu, do którego może dochodzić w różnych sytuacjach. Rodzaje słabości pęcherza (od kropelkowego oddawania moczu aż po upuszczanie jego większych ilości) mogą się objawiać podczas kichania, kasłania, śmiechu czy też wzmożonej aktywności fizycznej (np. słabość pęcherza moczowego podczas biegania). Owe mocno uciążliwe dla pacjenta symptomy występują jako rezultat osłabienia siły mięśni dna miednicy (tzw. moczowy).

Problem z układem moczowym? Znajdź skuteczne rozwiązanie!

W zwalczaniu problemów układu moczowego bardzo duże znaczenie odgrywa profilaktyka. Zdrowie pęcherza moczowego zależy od mnóstwa czynników. Wyeliminowanie tych, które mu zagrażają, w wielu przypadkach pomaga w znacznym stopniu zmniejszyć skalę zjawiska, przyspieszyć powrót do zdrowia, a także zapobiegać nawrotom dolegliwości. Do najskuteczniejszych działań profilaktycznych należą m.in.:

  • przestrzeganie zasad higieny intymnej
  • unikanie nadmiernego wysiłku
  • badania profilaktyczne
  • kontrolowanie masy ciała
  • picie dużej ilości płynów (min. 1,5 l na dobę)
  • rezygnacja z używek.

Poza profilaktyką w walce z problemami występującymi w obszarze układu moczowego istotną rolę odgrywa także szybko wdrożone leczenie, oparte na właściwych metodach. Dlatego też w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w częstotliwości oddawania moczu lub innego rodzaju symptomów świadczących o zaburzeniach w funkcjonowaniu układu moczowego należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia właściwej diagnostyki. Wcześnie podjęte leczenie nie tylko minimalizuje przykre dla pacjenta skutki dolegliwości, ale też znacznie przyspiesza powrót do zdrowia i odzyskanie pełnej kontroli nad pęcherzem.