Czym jest naglące nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu, definiowane jako mimowolny wyciek moczu, jest schorzeniem uciążliwym i często diagnozowanym. Dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To dysfunkcja mocno obniżająca jakość życia pacjentów, mająca różne przyczyny i sposoby leczenia.

Moczenie mimowolne, choć nie zagraża życiu i zdrowiu, stanowi poważny problem medyczny. International Continence Society (ICS) w swojej definicji podkreśla, że każdy niekontrolowany wyciek moczu przez cewkę moczową ma swoje konsekwencje o charakterze higienicznym i socjalno-społecznym.

Wyróżnia się pięć postaci nietrzymania moczu:

  • wysiłkowe nietrzymanie moczu,
  • naglące nietrzymanie moczu,
  • nietrzymanie moczu z przepełnienia,
  • funkcjonalne nietrzymanie moczu,
  • postać mieszana.

Kiedy diagnozuje się naglące nietrzymanie moczu?

Opróżnianie pęcherza w prawidłowych warunkach podlega naszej kontroli. Jesteśmy świadomi konieczności skorzystania z toalety, bo dociera do nas informacja o potrzebie mikcji. Pojawia się, gdy wypełnione są dwie trzecie objętości pęcherza. W przypadku jego nadreaktywności, sygnał wysyłany jest znacznie wcześniej, bo skurcz wypieracza pęcherza następuje niezależnie od jego wypełnienia.

Naglące nietrzymanie moczu (w skrócie NNM) definiowane jest jako niezależne od naszej woli mimowolne oddawanie moczu pod wpływem parcia. Następuje wówczas nagła potrzeba oddania moczu, która jest trudna do opanowania. Ilość popuszczanego moczu jest najczęściej duża, a problem pojawia się również w nocy. Nietrzymanie moczu z parcia ma dwie główne przyczyny. Są to: niestabilność wypieracza pęcherza moczowego lub jego nadmierna pobudliwość. Jest to związane z dysfunkcjami mięśniówki gładkiej pęcherza.

Do dzisiaj naukowcom nie udało się jednoznacznie określić przyczyn nadreaktywności pęcherza. Podejrzewa się, że na tego typu problem wpływ mają m.in.:

  • zaburzenia neurologiczne związane z centralnym i obwodowym układem nerwowym,
  • styl życia (siedzący tryb pracy, palenie papierosów),
  • otyłość (NNM dwukrotnie częściej występuje u kobiet z nadmierną masą ciała),
  • zaburzenia psychiczne, np. depresja,
  • zmiany neurologiczne występujące m.in. w przebiegu choroby Parkinsona.

Nadreaktywny pęcherz – objawy

Głównym objawem pęcherza nadreaktywnego jest uporczywa potrzeba skorzystania z toalety. Jest ona niewspółmierna do wypełnienia pęcherza, co oznacza, że pojawia się uczucie pełnego pęcherza po oddaniu moczu. Problem występuje zarówno wdzień (frequency),jak i wnocy (nocturia). Zdarza się również, że pacjent zgłasza popuszczanie moczu po oddaniu moczu. Jest to bardzo uciążliwy objaw, który często przesądza o wizycie u specjalisty.

Zespół pęcherza nadreaktywnego stwierdza się na podstawie objawów klinicznych oraz eliminacji przyczyn anatomicznych i metabolicznych (m.in. schorzeń ogólnoustrojowych). Do rozpoznanianadreaktywności wypieracza (reakcji mięśni pęcherza na czynnik zewnętrzny) niezbędny jest wynik badania urodynamicznego.

Jak sobie radzić z naglącym nietrzymaniem moczu?

Zgodnie z zaleceniami Agency for Health Care Policy and Research podstawową metodą leczenia naglącego nietrzymania moczu powinna być terapia behawioralna. Polega ona na wypracowaniu prawidłowych odruchów opróżniania pęcherza po to, by przywrócić odpowiedni cykl mikcji. Jej istotnym elementem są także ćwiczenia mięśni dna miednicy (Kegla).

Zaleca się ponadto ograniczenie przyjmowania napojów, które zawieją kofeinę oraz alkohol. Istotne jest zmniejszenie ilości płynów przyjmowanych wieczorem. Urolog ma do dyspozycji również szereg leków stosowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego. Są wśród nich m.in. preparaty z grupy leków antycholinergicznych, które zmniejszają autonomiczne skurcze wypieracza.

Samo leczenie to jednak nie wszystko. Bardzo ważne jest zwiększenie poczucia komfortu, m.in. poprzez stosowanie właściwych środków higienicznych. TENA od niemal 50 lat jest wiodącą marką w kategorii produktów chłonnych przeznaczonych dla osób z nietrzymaniem moczu. Naglące nietrzymanie moczu to dolegliwość, która nie powinna być ukrywana i bagatelizowana. Konsultacja z lekarzem jest konieczna w celu ustalenia jej przyczyn i rozpoczęcia leczenia.