Ślad węglowy: dlaczego jest ważny dla TENA i Ciebie

Przyjrzyjmy się temu, co już wiadomo. Wiemy, że klimat ociepla się w związku z emitowanymi przez ludzi gazami cieplarnianymi do atmosfery. Wiemy także, że trzeba znacząco i szybko ograniczyć te emisje, aby nie dopuścić do krytycznych skutków zmian klimatu. Ponadto mamy świadomość, że skala tej zmiany będzie wymagała niespotykanej do tej pory współpracy całego społeczeństwa. 

Bose stopy grupy osób tworzących krąg na piaszczystej plaży
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za generowane przez siebie emisje. TENA podejmuje to wyzwanie. Jednak aby przyczynić się do rozwiązania tej kwestii, pomocna będzie wiedza na temat własnego udziału w problemie. A problem ten to znacznie więcej niż tylko benzyna w naszych samochodach i energia elektryczna w gniazdkach. 
 
Tu właśnie pojawia się pojęcie śladu węglowego. Nasze emisje dwutlenku węgla pozostawiają ślad na planecie, podobnie jak stopy odciskają ślad na ziemi. Jest to poręczne kryterium obecnego, całkowitego wpływu osoby, produktu lub organizacji na klimat. 
Pracownik zakładu TENA zamykający opakowanie

Co bierzemy pod uwagę i w jaki sposób jest to sumowane

Co do zasady ślad węglowy obejmuje cały dwutlenek węgla (CO2) oraz emisje innych gazów cieplarnianych pochodzących z działalności w okresie całego roku. Zgadza się, w skład tych emisji dolicza się wszystkie podróże i zużycie energii. Dodatkowo należy dodać emisje, które powstały podczas produkcji wszystkich zakupionych artykułów konsumpcyjnych i usług. 
 
Nasze produkty też się wliczają. Cykl życia produktu TENA zaczyna się od wydobycia zasobów naturalnych i wytwarzania surowców. Następnie łączymy wszystkie materiały na etapie produkcji. Potem produkt jest transportowany do użytkownika, a na koniec po zużyciu, jest przez niego wyrzucany. Każdy etap obejmuje zużycie energii, transport i zarządzanie odpadami. Dlatego w celu uzyskania rzeczywistej wartości śladu węglowego naszych produktów, musimy uwzględnić wszystkie te kroki.
Ślady stóp na piasku na plaży niedaleko morza

Co to dla nas wszystkich oznacza i dlaczego TENA w to wierzy

W Wielkiej Brytanii średni ślad węglowy na osobę w 2017 roku wynosił 7,7 tony1. Oznacza to w rzeczywistości, że w związku ze swoją działalnością w danym roku statystyczny Brytyjczyk był odpowiedzialny za wytworzenie 7,7 tony emisji dwutlenku węgla. To samo tyczy się marki TENA. To my ponosimy odpowiedzialność za emisje CO2 z każdego etapu cyklu życia naszego produktu.
 
Dążenia na rzecz ograniczenia naszego śladu węglowego stanowią uczciwą metodę postępowania i dla TENA jest ona najważniejsza. De facto postrzegamy ją jako szansę. Monitorowanie emisji dwutlenku węgla na każdym etapie naszej działalności i w każdej fazie cyklu życia naszych produktów zwielokrotnia kroki, które możemy podjąć. I to właśnie dzięki tym małym krokom osiągniemy nasz cel.
Ujęcie z bliska starej wagi

„Chwileczkę, wydało mi się, że CO2 to gaz. Jak gaz może ważyć?”

Faktem jest, że przez cały czas nad naszymi głowami znajduje się ogromny ciężar atmosferyczny. Nie zauważamy go, podobnie, jak ryby głębinowe nie odczuwają ciężaru oceanu nad sobą. 
 
Aby wyobrazić sobie tonę czystego CO2 w gazowej formie2, przedstawmy sobie piłkę o średnicy 10 metrów. A teraz wyobraźmy sobie 7 albo 8 takich piłek i będziemy mieć przybliżoną roczną wartość emisji dwutlenku węgla wytwarzaną przez typowego Brytyjczyka. Dziennie wynosi ona około 21 kilogramów lub obrazowo – jest to ilość potrzebna do napełnienia piłki o średnicy 2,8 m.
 
 
 
2) w temperaturze pokojowej
Dwie osoby biegnące na bieżni i zielone ślady stóp wzdłuż zdjęcia

Jest wiele do zrobienia, ale wspólnie może nam się udać

Aby nie dopuścić do krytycznych zmian klimatu, musimy do 2050 roku zmniejszyć roczny ślad węglowy przypadający na mieszkańca Ziemi do poziomu poniżej 2 ton3. To jest wartości mniejszej niż 5,5 kg dziennie na osobę. Oczywiście w związku z tym, że nie wszystkie kraje mają jednakowy ślad węglowy, dla niektórych ograniczenie emisji stanowi nie lada wyzwanie. Ale jasne jest to, że wszyscy musimy dokonać zmian.
 
Również oczywisty jest fakt, że sprawa ta tyczy nas wszystkich, nawet jeśli chodzi o ślad węglowy wytwarzany właśnie przez nas. Kiedy stosujesz produkty TENA, ich ślad węglowy staje się naszą odpowiedzialnością. Innymi słowy, jeśli my postępujemy lepiej – Ty również. 
 
W ten sposób osiągniemy ten cel, zmniejszając jednocześnie nasz własny – i Twój – ślad węglowy.
 
 
 
3) Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska, W jaki sposób mogę ograniczyć swój ślad węglowy. Dane pochodzą z https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Ekologiczne zakupy spożywcze w siateczkowej torbie, które widać częściowo na białym marmurowym stole

Wszyscy musimy dokonać zmian. Niektórzy z nas potrzebują wykonać większą pracę.

Prawdziwe zmiany dotyczące stylu życia i wzorców konsumpcyjnych będą konieczne4 i istnieją skuteczne środki, które możemy podjąć na poziomie jednostki w celu ograniczenia naszego śladu węglowego. Są to: ograniczenie podróży samochodami napędzanymi paliwami kopalnymi, bardziej przemyślane wykorzystanie powierzchni mieszkalnych, przejście na odnawialną energię elektryczną, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – rezygnacja z nabiału i czerwonego mięsa oraz wybór bardziej zrównoważonych produktów. 
 
W tym samym czasie niektórzy z nas powinni ponosić większą odpowiedzialność. Duża jej część musi spoczywać na rządach, instytucjach oraz firmach takich jak nasza. W TENA wierzymy, że istnieją dobre powody ku temu, aby każdy z nas wniósł swój wkład. W ciągu 30 lat może się wiele wydarzyć, jeśli będziemy działać wspólnie. 
 
 
 
4) Według Raportu IPCC z 2014 r.
Opakowanie wkładek na nietrzymanie moczu TENA Slim na niebieskim tle z zielonymi śladami stóp po prawej stronie

Wielkość śladu węglowego naszych produktów na obecną chwilę

Od 2008 roku podejmujemy kroki, aby do 2030 roku zmniejszyć o połowę nasz ślad węglowy. Jak na razie wywiązujemy się z naszego zobowiązania. Aby nasz postęp był możliwie najbardziej jawny, publikujemy informacje dotyczące śladu węglowego produktów TENA w tak zwanych Deklaracjach Ekologicznych Produktu (Environmental Product Declarations, EPD). Są to niezależne weryfikacje, w których przedstawiane są dane dotyczące wpływu produktu na środowisko w oparciu o jego pełny cykl życia. 
 
Przykładowo jedna wkładka TENA Lady Slim Normal w EPD obecnie posiada ślad węglowy wynoszący 39 g. Na dobę zużywa się 4 wkładki, a więc dzienny ślad węglowy wynosi 156 g.