Na czym polega przyjmowanie odpowiedzialności?

Dla nas zaczęło się to od produktów wysokiej jakości. I nadal jest niezmiernie ważne, ponieważ TENA od zawsze troszczyła się o ludzi, koncentrując swoją pracę na poprawie ich życia i pomaganiu, by mogli żyć godnie i z poczuciem bezpieczeństwa. To nie uległo zmianie.

Jednak zawsze wiązało się to też z gotowością do uczenia się. Kiedy z upływem czasu zyskaliśmy lepsze zrozumienie wzajemnego połączenia ze sobą i z otaczającym nas środowiskiem, nasze wyobrażenie o trosce także zyskało głębszy wymiar, zmuszając nas nie tylko do dbania o ludzi, ale także o naszą planetę. Obecnie kierujemy się ideą większej odpowiedzialności i jak zawsze jesteśmy zaangażowani na rzecz pozostawiania mniejszego śladu węglowego.

Oznacza to posiadanie planu na przyszłość – dzięki naszemu programowi TENA Protects.

Od 2008 roku podejmujemy wszelkie starania, aby każdy produkt TENA bardziej wpisywał się w filozofię zrównoważonego rozwoju. Przechodząc całkowicie na wykorzystywanie odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich naszych zakładach i ograniczając ślad węglowy naszych produktów i usług o 50% do 2030 roku. Krok po kroku, by pozostawić po sobie mniejszy ślad węglowy na Ziemi.

To przełamywanie barier na drodze do dobrostanu.

TENA, podobnie jak inne marki z rodziny Essity, postawiła sobie za cel pomoc ludziom, by mogli cieszyć się pełnią życia. Wiele naszych ostatnich innowacji – takich jak wysoce chłonne TENA Flex, wygodne i cieńsze TENA Pants, TENA Slip i TENA Comfort z technologią ConfioAir – przyczyniły się do poprawy higieny i standardów zdrowotnych milionów użytkowników oraz opiekunów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na klimat*.
 
Pracujemy intensywnie nad zwiększeniem świadomości i poprawą świadczeń opieki oraz wspieramy debatę na wysokim szczeblu na całym świecie. Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu higieny i zdrowia poprzez edukowanie młodych ludzi i promowanie otwartego dialogu na temat nietrzymania moczu, przełamując tym samym tabu wokół tej dolegliwości. 
 
 
* Wyniki z lat 2008-2015: 13% w przypadku TENA Flex, 23% – TENA Pants, 15% – TENA Slip i 19% – TENA Comfort

TENA Solutions

Partnerstwa z domami opieki w celu zapewniania wyższego poziomu opieki i zmniejszenia ilości odpadów o 31%.

Starsza kobieta spacerująca na świeżym powietrzu z pielęgniarką

Zmniejsza nasz ślad węglowy za każdym razem, gdy wprowadzamy nowy produkt na rynek.

Wiemy jednak, że wspaniałe produkty to za mało. Przyjmowanie odpowiedzialności zarówno za planetę, jak i ludzi pociąga za sobą zmniejszenie naszego wpływu na środowisko i wnoszenie rzeczywistego wkładu w zrównoważony świat.
 
Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ wpisuje się w tę odpowiedzialność. Cel nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – to jeden z celów ONZ, gdzie możemy mieć swój wkład, a to za sprawą wydajniejszego wykorzystania zasobów w celu ograniczenia naszego śladu węglowego. Już zaobserwowaliśmy znaczne postępy. Od roku 2008 udało nam się zmniejszyć ślad węglowy naszych produktów o 11-33% i jesteśmy na dobrej drodze, aby do 2030 roku osiągnąć, a nawet przekroczyć nasz cel zmniejszenia ilości emisji dwutlenku węgla o 50%. 

To niezwykła wydajność.

W TENA nieustannie prowadzimy prace badawcze, znajdując nowe sposoby na poprawę jakości życia ludzi, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu naszych produktów na środowisko.
 
Wymaga to sięgania po najlepsze materiały, wprowadzania inteligentnych projektów i jednocześnie mniejszego korzystania z energii pochodzącej z paliw kopalnych. De facto w następnej kolejności planujemy przejście na odnawialną energię elektryczną w każdym naszym zakładzie, zaczynając od Europy.
Oto kilka celów, które zamierzamy osiągnąć do 2030 roku:
 
  • Zmniejszymy o połowę ślad węglowy naszych produktów. 
  • Zmniejszymy o 18% emisje dwutlenku węgla pochodzące z surowców, transportu i odpadów. 
  • Połowa naszych innowacji będzie dotyczyła środowiska naturalnego.
  • 100% zakładów produkcyjnych Essity będzie wytwarzać ze wszystkich odpadów użyteczne materiały lub energię.

To pomoc w budowaniu społeczeństwa funkcjonującego na bazie gospodarki obiegowej

Pragniemy tworzyć produkty i usługi dla społeczeństwa, w którym generuje się mniej odpadów i więcej rzeczy jest poddawanych recyklingowi oraz jest powtórnie wykorzystywanych. Cel jest ambitny i aby go zrealizować, będziemy musieli wykazać się kreatywnością, a także przyjąć całkowicie nowy model biznesowy i nawiązać nowe partnerstwa.
 
Mamy już dobry start, czego przykładem jest fakt, że jako jedni z pierwszych 300 sygnatariuszy podpisaliśmy „Linię na piasku” – globalne zobowiązanie do wyeliminowania plastikowych zanieczyszczeń u źródła. Poszanowanie naszego zobowiązania wiąże się z tym, że stale pracujemy na rzecz realizacji naszego celu zakładającego uzyskanie do 2025 roku opakowań całkowicie nadających się do recyklingu, wykonanych w 85% z materiałów odnawialnych lub z odzysku, oraz przekształcanie do 2030 roku odpadów ze wszystkich naszych zakładów produkcyjnych w zasoby lub energię. 
Oto nasze dotychczasowe wyniki:
 
  • Do końca 2019 roku udało nam się uzyskać poziom odzysku w wysokości 63% w zakładach produkcyjnych Essity. 
  • Dzięki usłudze TENA Solutions zaobserwowano zmniejszenie ilości odpadów nawet o 30%. 
  • 79% włókna drzewnego wykorzystywanego w produktach i opakowaniach Essity posiadało w 2019 roku certyfikat FSC® lub PEFCTM. 

To wspieranie świadomych konsumentów

Wszyscy jesteśmy świadomi, że musimy zmienić nawyki konsumpcyjne, by zmniejszyć nasz osobisty ślad węglowy. Jednak wiele osób jest zdania, że firmy produkujące dobra konsumpcyjne także powinny wziąć na siebie część tej odpowiedzialności. 
Zgadzamy się z tym. Kiedy stosujesz produkty TENA, ich ślad węglowy staje się naszą odpowiedzialnością. To do nas należy zadanie, aby pomóc Ci prowadzić życie o niższym śladzie węglowym, bez konieczności poświęcania swojego dobrostanu czy dobrostanu swoich bliskich. 
 
A my się do tego przyczyniamy. Zmniejszamy nasz i Twój ślad węglowy, krok po kroku.

Produkty TENA są obecnie jeszcze bardziej transparentne niż kiedykolwiek.

Udostępniliśmy do wglądu dla każdego ślad węglowy oraz analizę składników produktów TENA.

Zdjęcie rentgenowskie wkładki na nietrzymanie moczu, na którym szczegółowo widać włókna wkładu chłonnego

Essity – wiodący producent produktów higienicznych i zdrowotnych

Essity jest wiodącym producentem artykułów higienicznych i zdrowotnych na świecie. Naszą misją jest poprawa dobrostanu za pomocą naszych produktów i usług. Essity przełamuje bariery na drodze do dobrostanu i wspiera zdrowe społeczeństwo funkcjonujące na bazie gospodarki obiegowej i zrównoważonego rozwoju. Mimo że każda marka Essity ma swój odrębny profil działalności, działamy wspólnie na rzecz ambitnych celów zrównoważonego rozwoju Essity dotyczących poprawy dobrostanu ludzi każdego dnia i tworzenia lepszych rozwiązań, mających mniejszy wpływ na środowisko. Więcej informacji na stronie www.essity.com.