Mniejszy ślad węglowy

Firma TENA zobowiązała się do ograniczenia śladu węglowego swoich produktów i usług do roku 2030. Przejście na elektryczność pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr czy słońce w naszych fabrykach, jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Elektryczność używana w naszych zakładach pochodzi od dostawców zewnętrznych i posiada certyfikat poświadczający gwarancje pochodzenia. Certyfikaty te są wydawane nie przez nas, ale przez organy zewnętrzne, w tym przez europejski system certyfikacji energii elektrycznej (ang. European Electricity Certification System, EECS) w celu zapewnienia wiarygodności. Tym samym nasze działania wspierają rozwój elektryczności pochodzącej ze źródeł odnawialnych na wszystkich rynkach.

Uśmiechające się dwie kobiety i pogodny mężczyzna z identyfikatorami pracowników TENA na szyi, patrzący w przestrzeń ponad aparatem.

#mniejszyśladwęglowy

Dwa wiatraki na szczycie zielonego wzgórza. Obłoki na niebie i góry w oddali.

Czym jest odnawialna energia elektryczna?

Odnawialna energia elektryczna pochodzi z naturalnych, niskoemisyjnych źródeł stale odnawianych przez naturę. Źródła tego typu są lepsze dla środowiska naturalnego i przyczyniają się do osłabienia skutków zmian klimatycznych. Jakie są to źródła i w jaki sposób upewniamy się, że nasza elektryczność faktycznie jest energią odnawialną?