Historia naszej odpowiedzialnej postawy

Działalność TENA od zawsze skupiała się na zapewnianiu ludziom ochrony. Gdy od lat świadomość na temat kryzysu klimatycznego nabierała tempa, my nie pozostawaliśmy w tyle, ucząc i doskonaląc się, krok po kroku, tworząc nowe sposoby zapewniania ochrony nie tylko ludziom, ale też i planecie. 
 
Oto kilka z przełomowych chwil na drodze, którą przebyliśmy.
Panele słoneczne i wiatrak w tle o zachodzie słońca.

2020

TENA przechodzi na odnawialną energię elektryczną we wszystkich fabrykach w Europie

Firma TENA zobowiązała się do ograniczenia śladu węglowego swoich produktów i usług do roku 2030. Przejście na elektryczność pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr czy słońce w naszych fabrykach jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Elektryczność używana w naszych zakładach pochodzi od dostawców zewnętrznych i posiada certyfikat poświadczający gwarancje pochodzenia. Certyfikaty te są wydawane nie przez nas, ale przez organy zewnętrzne, w tym przez europejski system certyfikacji energii elektrycznej (ang. European Electricity Certification System, EECS) w celu zapewnienia ich wiarygodności. Tym samym nasze działania wspierają rozwój elektryczności pochodzącej ze źródeł odnawialnych na wszystkich rynkach.
Produkty TENA leżące na taśmie produkcyjnej w zakładzie.

2019

Nowy ambitny cel dotyczący zrównoważonych opakowań

Zobowiązaliśmy się do tworzenia opakowań nadających się w 100% do recyklingu, przy wykorzystaniu 85% surowców odnawialnych i z odzysku. Szybko udaje nam się realizować ten cel. Pod koniec 2019 roku łączna zawartość surowców odnawialnych i z recyklingu w opakowaniach wszystkich marek Essity wynosiła 68%.
Logo Science Based Targets

2018

Zaangażowanie na rzecz czystszego środowiska: ambitne dążenia do zmniejszenia wpływu na zmianę klimatu

W 2018 roku nasze nowe cele ograniczenia o 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z energii i elektryczności potrzebnej podczas produkcji, oraz o 18% w obszarze kluczowych surowców, transportu i odpadów zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets. Oznacza to, że nasze zobowiązanie na rzecz klimatu jest zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. 
Troje dzieci na plaży pisze przesłanie i odciska swoje dłonie w narysowanym przez siebie sercu na piasku.

2018

Zobowiązanie do działania: nasze Platformy aktywacji zrównoważonego rozwoju

Mając na względzie głęboko zakorzenioną w naszej działalności ideę zrównoważonego rozwoju, naszą przyszłość budujemy w oparciu o trzy nowe platformy: Dobrostan polegający na trosce i odważnym działaniu w sprawach społecznych, gdzie inni obawiają się podejmować zdecydowane decyzje; „Tworzenie więcej, wykorzystując mniej” czyli tworzenie większej wartości, przy mniejszym zużyciu zasobów; oraz Gospodarka obiegowa, która zakłada tworzenie nowych produktów z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających ponowne wykorzystanie i recykling.
Promienie słoneczne przedzierają się przez wysokie sosny, tworząc smugi światła na podłożu ciemnego lasu. Nad obrazem widnieje logo EPD.

2017

Całkowicie nowy standard transparentności produktów TENA

Deklaracja Produktu Ekologicznego (ang. Environmental Product Declaration, EPD) to niezależna weryfikacja, w której przedstawione są informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko w oparciu o jego pełny cykl życia. Dzięki spełnianiu tego standardu TENA zyskuje solidną podstawę do formułowania stwierdzeń dotyczących wpływu naszych produktów na środowisko. 
Sześć kolorowych paneli na siatce; każdy z białą ikonką i tekstem z opisem Celów zrównoważonego rozwoju ONZ o numerach 3, 5, 6, 12, 13 i 15.

2016

Ambitne plany o wymiarze globalnym: zaangażowanie na rzecz Celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ służą jako projekt odpowiadający na najpilniejsze wyzwania stające przed światem, z rokiem 2030 jako terminem końcowym. Zdecydowaliśmy się nadać priorytet tym celom, które są najbardziej zbieżne z naszą działalnością, w obrębie których dysponujemy obszerną wiedzą specjalistyczną i możemy wnieść swój wkład. Praca ukierunkowana na zrealizowanie tych celów uczyni świat lepszym.
Dwie uśmiechające się kobiety sprawdzają produkt chłonny w zakładzie produkcyjnym TENA.

2016

Ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych – nowe ambitne cele

W ramach naszej drogi do osiągnięcia zerowego poziomu odpadów podczas produkcji, wyznaczyliśmy sobie konkretny cel – do 2030 roku wszystkie nasze zakłady produkcyjne będą wytwarzać przydatne materiały lub energię ze wszystkich odpadów produkcyjnych. 
Siedem par stóp tworzy koło w długiej zielonej trawie.

2011

Nasz nowy cel dotyczący innowacji: Ludzie i natura

Od tego momentu co najmniej 33% innowacji będzie przynosiło poprawę na rzecz społeczeństwa i środowiska. Zwiększymy wydajniejsze wykorzystanie surowców i ograniczymy nasz wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę cały cykl życia naszych innowacyjnych produktów. 
Pracownik domu opieki pomaga starszej kobiecie poruszającej z balkonikiem.

2011

Premiera TENA Solutions: partnerstwo na rzecz opieki na wyższym poziomie i mniejszego śladu węglowego

TENA Solutions to rozwiązanie, które ma jednocześnie na celu poprawę dobrostanu podopiecznych przebywających w domach opieki a także redukcję wpływu na środowisko. Placówki, które wprowadzają TENA Solutions, zauważają, że czas poświęcany na czynności związane z zachowaniem higieny przy nietrzymaniem moczu skraca się średnio o 44%*, a ilość odpadów zmniejsza się o 31%*.
 
 
 
* Średnie wartości wyrażone w procentach z 85-181 analiz przypadków TENA Solutions na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki różnią się w zależności od kraju i domu opieki. 2011-2013 
Ciągnące się w dal po plaży ślady stóp.

2008

Nowy ambitny cel dotyczący CO2: ograniczenie śladu węglowego produktów TENA o 50%

Aktualizacja: od momentu postawienia sobie tego założenia udało nam się ograniczyć ślad węglowy wkładek i majtek o 11-33%, i jesteśmy na właściwej drodze, aby osiągnąć, a nawet przekroczyć nasz cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 50% do roku 2030.
Materiały promujące produkty z lat 80. XX wieku, na których widnieją artykuły na nietrzymanie moczu Tenaform i Tenette.

1983

Rejestracja marki TENA – nowy rozdział w fascynującej historii

Marka TENA została zarejestrowana w 1983 roku i podobnie jak nasze produkty z upływem czasu rozwijała się. Na przestrzeni lat słuchaliśmy opinii, tworzyliśmy innowacyjne wyroby i jako pierwsi wprowadzaliśmy je na rynek. Nasza skromna firma stała się globalną, wiodąca marką produktów na nietrzymanie moczu, której zaufały miliony ludzi na całym świecie.
Dwaj badacze w białych kitlach porównują notatki w laboratorium.

Lata 70. XX wieku

Bezpieczeństwo produktu – od zawsze na pierwszym miejscu

Od samego powstania marki TENA bezpieczeństwo produktu odgrywało kluczową rolę. Wszystkie produkty TENA są poddawane rygorystycznym procedurom oceny bezpieczeństwa i są bezpieczne w stosowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem. Zawierają materiały, które od wielu lat są powszechnie wykorzystywane przez miliony osób na całym świecie w szerokiej gamie higienicznych produktów chłonnych.
Drukowane ogłoszenie z lat 60. XX wieku, na którym modelka prezentuje jednorazową pieluchę na nietrzymanie moczu.

Lata 60. XX wieku

Początki: przełamywanie tabu, poprawa jakości życia

Nasze korzenie sięgają wczesnych lat 60. XX wieku, kiedy jako szwedzka firma – znana wtedy jako Mölnlycke – stworzyliśmy pierwsze pieluchy i majtki jednorazowe dla pacjentów zmagających się z nietrzymaniem moczu. To my jako pierwsi otwarcie reklamowaliśmy produkty na nietrzymanie moczu, zwiększając tym samym świadomość i akceptację tej powszechnej dolegliwości.