Czym jest odnawialna energia elektryczna i dlaczego TENA zdecydowała się na tę zmianę?

„Wykorzystanie elektryczności pochodzącej ze źródeł odnawialnych skutkuje niską emisją dwutlenku węgla i ułatwia łagodzenie zmian klimatu, które stanowią jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się na całym świecie. Odnawialna energia elektryczna zmniejsza ślad węglowy naszych produktów i stanowi ważną część naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Axel Thegerström Edh, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, , Dział Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju światowej marki Essity

Chodzi o źródło.

Energia odnawialna, zwana również czystą energią, pochodzi z naturalnych, niskoemisyjnych źródeł stale uzupełnianych przez naturę. Przykładowo, słońce ciągle świeci, a wiatr nie przestaje wiać – nawet jeśli dzieje się to z różnym natężeniem w zależności od czasu, lokalizacji i pogody.  
 
Źródła energii odnawialnej są znacznie lepsze dla środowiska naturalnego niż tradycyjne źródła, ponieważ pomagają ograniczyć ilość emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń związanych z produkcją energii. Odnawialna energia elektryczna to podtyp energii odnawialnej, obejmujący elektryczność pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, która jest wykorzystywana w domach oraz firmach. 

W takim razie, jakie mamy źródła?

ENERGIA SŁONECZNA – nasze największe źródło energii odnawialnej to światło oraz ciepło pochodzące od Słońca, które można wykorzystać przy pomocy stale rozwijanych technologii. Ilość dostępnej energii słonecznej na ziemi znacząco przewyższa obecne zapotrzebowania energetyczne i można by przy jej użyciu z łatwością zaspokoić wszystkie przyszłe potrzeby energetyczne. 
 
ENERGIA WIATRU – siła wiatru napędza turbiny, które przekształcają generowaną przez wiatr energię kinetyczną w elektryczność. Obracające się łopaty turbin poruszają wał, który napędza system przekładni w celu zwiększenia prędkości obrotów, które następnie zasilają generator produkujący elektryczność. 
 
HYDROENERGIA – podobnie jak energia wiatru, hydroenergia jest jednym z najstarszych źródeł czystej energii i nadal zachowuje w tej kategorii wiodącą rolę na świecie. W przypadku tego źródła również stosowane są obracające się turbiny do produkcji energii, jednak do ich zasilania zamiast wiatru wykorzystuje się spadającą lub szybko płynącą wodę. Turbiny budowane są na tamach lub pod wodospadami, dzięki czemu mogą „uchwycić” naturalną siłę spadającej/spływającej wody. 
 
BIOMASA – biomasa to produkty pochodzące od organizmów żywych. Są to najczęściej drewno, rośliny i odpady. Do wytwarzania naszych produktów wykorzystujemy w pierwszej kolejności biomasę poddawaną recyklingowi. W tych przypadkach, gdy nie jest to możliwe, wykorzystujemy ją do produkcji energii. 
 
ENERGIA GEOTERMALNA – Energia geotermalna to ciepło, które jest stale wytwarzane wewnątrz naszej planety, zarówno w związku z początkami jej powstania w Układzie Słonecznym, jak i procesem radioaktywnego rozpadu minerałów. Ten typ energii można spotkać na całym świecie, jednak najczęściej wykorzystywany jest on w miejscach, w których znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi, takich jak obszary wulkaniczne lub miejsca z naturalnie występującymi gorącymi źródłami. 

Czym jest energia atomowa i dlaczego jest ona ważna?

Energia atomowa powstaje w wyniku rozszczepienia atomów, a generowany w wyniku tego ogromny ładunek energii przekształcany jest w elektryczność dzięki parze wodnej. Dzieje się to podczas długotrwałego i ryzykownego procesu w elektrowniach atomowych zlokalizowanych w różnych miejscach na całym świecie. 
 
Niektórzy analitycy z sektora energetycznego uważają, iż ze względu na generowane przez nią niskie emisje dwutlenku węgla, energię atomową powinno się zaliczać do źródeł odnawialnych. Niemniej jednak produkcja energii tego typu wymaga uranu – metalu ciężkiego, który kiedyś się wyczerpie (nawet jeśli do tego czasu upłyną całe stulecia).  
 
Co ważniejsze, mimo że energia atomowa nie wytwarza gazów cieplarnianych, to jednak powstają w wyniku jej produkcji odpady, które stanowią niezwykle duże zagrożenie dla organizmów żywych i wymagają bezpiecznego przechowywania przez tysiące lat. 

Energia odnawialna w TENA

W TENA nieustannie prowadzimy prace badawcze, znajdując nowe sposoby na poprawę jakości życia ludzi, przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego naszych produktów.  
 
Od 2008 roku, w zależności od asortymentu, zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy w Europie od 11 do 33%. Przechodząc całkowicie na odnawialną energię elektryczną we wszystkich naszych fabrykach w Europie1, poprawimy nasze wyniki o dodatkowe 6%2 – realizując tym samym wyznaczony sobie ambitny cel zmniejszenia naszego śladu węglowego o 50% w Europie do 2030 roku. 
 
Jeśli chodzi o kupowaną przez nas elektryczność, to jest ona w 100% odnawialna, co też potwierdza europejski system certyfikacji energii elektrycznej (ang. European Electricity Certificate System, EECS), który gwarantuje pochodzenie naszej energii elektrycznej, podobnie jak w przypadku certyfikatów FSC lub PEFC świadczących o spełnianiu wysokich wymogów w zakresie odpowiedzialnej polityki leśnej dla całego naturalnego włókna drzewnego wykorzystywanego w naszych produktach. 
 
Pragniemy tworzyć produkty o niższym śladzie węglowym, jednocześnie poprawiając jakość życia Twoją i Twoich bliskich. Szybko udaje nam się realizować ten cel – krok po kroku.