Nasz Światowy Standard dla Dostawców

Wszyscy nasi dostawcy muszą spełniać Światowy Standard dla Dostawców TENA, który obejmuje wymogi dotyczące jakości, bezpieczeństwa produktu i wpływu na środowisko. Zawiera on także nasz Kodeks Postępowania Dostawców, który dotyczy między innymi kwestii związanych z prawami człowieka oraz warunkami pracy. Od dostawców wymaga się również, aby przeprowadzili samoocenę poprzez bazę danych Sedex, zanim następnie przeprowadzimy audyt w celu sprawdzenia przestrzegania wymogów.  

„Nasz Światowy Standard dla Dostawców określa minimalne wymogi, których spełnienie jest konieczne do uzyskania pozycji dostawcy TENA”.

Maria Mollberg, , Dyrektor ds. zrównoważonego pozyskiwania materiałów, Dział Ogólnoświatowego Zaopatrzenia

Podwyższanie poprzeczki

W powyższym filmie Maria Mollberg, Dyrektor ds. zrównoważonego pozyskiwania materiałów, omawia pokrótce historię naszego Światowego Standardu dla Dostawców oraz wymogów dla potencjalnych dostawców, pragnących stać się partnerem TENA. 
 
Oto kilka kluczowych kwestii:
 
 • Nasz Światowy Standard dla Dostawców to najważniejszy dokument, w którym zostały zawarte podstawowe wymogi, które każdy potencjalny dostawca musi spełnić, by móc nawiązać współpracę z TENA. Standard obejmuje zagadnienia z takich dziedzin jak: zrównoważony rozwój, jakość, bezpieczeństwo produktu oraz wpływ na środowisko. 
 • Nasz Światowy Standard dla Dostawców zawiera również Kodeks Postępowania Dostawców TENA, który opiera się na międzynarodowych wytycznych, w tym Inicjatywie ONZ Global Compact oraz podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Co więcej, określa on wymogi w zakresie praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, stosunków pracy, jak również etycznych praktyk biznesowych, które muszą zostać spełnione przez dostawców TENA. 
 • Aby uzyskać pozycję dostawcy TENA, potencjalny partner musi przejść pomyślnie trzystopniowy proces: 
  • Podpisać Światowy Standard dla Dostawców i spełniać jego wymogi. 
  • Dokonać samooceny poprzez SEDEX, która obejmuje udokumentowanie kwestii związanych z poszanowaniem praw człowieka, warunków pracy oraz środowiska naturalnego. 
  • TENA przeprowadza ocenę ryzyka potencjalnego dostawcy i przeprowadza audyt dotyczący ram etycznych (format SMETA), który obejmuje między innymi: standardy pracy, zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa oraz etyczne praktyki biznesowe. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów, w tym regulacji dotyczących godzin pracy, wynagrodzenia oraz wieku pracowników.  
 • Nasz standard stale się rozwija w związku z tym, że nieustannie dostosowujemy się do oczekiwań społecznych, etycznych i środowiskowych, zarówno pochodzących od społeczeństwa, jak i od naszych klientów.  
 • Na bieżąco dokonujemy aktualizacji naszego Standardu dla Dostawców, aby zagwarantować, że obejmuje on zmieniające się oczekiwania związane z prawami człowieka oraz środowiskiem naturalnym, np. w kwestii wykorzystania tworzyw sztucznych w naszych produktach i opakowaniach.