Ocena Cyklu Życia produktu

Pragniemy poprawiać samopoczucie, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Ocena Cyklu Życia (ang. Life Cycle Assesment, LCA) to jedyne sprawdzone narzędzie do mierzenia całkowitego wpływu produktu na środowisko naturalne na przestrzeni całego jego cyklu życia. Poprzez wdrożenie Oceny Cyklu Życia do naszych prac innowacyjnych, możemy ograniczyć do minimum ilość odpadów w naszych produktach, począwszy od przemyślanych projektów i doskonałych materiałów, poprzez bardziej wydajną produkcję i transport, a skończywszy na fazie użytkowania i ponownym wykorzystaniu. 

„Największy wpływ na środowisko mają przede wszystkim produkcja surowców i faza postkonsumpcyjna. Oznacza to, że musimy skupić swoją uwagę na bardziej przemyślanych projektach i doskonałych materiałach, wykorzystując ich jednak mniej”.

Susan Iliefski Janols, Wiceprezes ds. zrównoważonych produktów i usług, , światowej marki, innowacji i zrównoważonego rozwoju

Nasz klucz do mniejszego śladu węglowego

W powyższym filmie Susan Iliefski Janols, Wiceprezes ds. zrównoważonych produktów i usług, omawia wykorzystywanie przez nas Ocen Cyklu Życia produktu – począwszy od wczesnych lat 90. XX wieku, kiedy wszystko się zaczęło, a skończywszy na roli, jaką odgrywają one w naszej codziennej, długoterminowej działalności. 
 
Oto kilka kluczowych kwestii: 
 
  • Ocena Cyklu Życia (ang. Life Cycle Assesment, LCA) to jedyne sprawdzone narzędzie do mierzenia całkowitego wpływu produktu na środowisko naturalne na przestrzeni całego jego cyklu życia – od produkcji materiałów i produktów, poprzez transport i użytkowanie, po ponowne wykorzystanie wyrobu. 
  • Ocena Cyklu Życia dotycząca innowacji opiera się na tych samych standardach i podstawach naukowych co ocena dotycząca asortymentu, jednak Ocena Cyklu Życia asortymentu obejmuje wszystkie sprzedane produkty w danym regionie w określonym czasie. Oznacza to, że bierze się pod uwagę innowacje oraz stopniowe ulepszenia wprowadzane do codziennego procesu produkcji. 
  • Ocena Cyklu Życia umożliwia nam rozważania na temat sposobu projektowania i opracowywania produktów wysokiej jakości przy minimalnym śladzie węglowym – na przykład poprzez bardziej przemyślane projekty, wykorzystanie doskonałych materiałów i ograniczenie do minimum ilości odpadów. 
  • Wynik Oceny Cyklu Życia można umieścić w Deklaracji Produktu Ekologicznego (ang. Environmental Product Declaration, EPD) – stanowiącej dowód niezależnej weryfikacji, w której przedstawione są informacje na temat wpływu produktu na środowisko w oparciu o jego cykl życia. Deklaracje te dla większości produktów TENA można znaleźć na międzynarodowej stronie Deklaracji Produktu Ekologicznego.