Nasze 5 filarów ochrony środowiska

Poznaj ludzi, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo.

W naszych działaniach kierujemy się pasją i zależy nam na tworzeniu produktów poprawiających zdrowie i samopoczucie wszystkich – w tym naszych najbliższych. Dla nas bezpieczeństwo produktów to kwestia nie tylko ważna, ale wręcz personalna.

Zdjęcie portretowe Marii

Poznajcie Marię

1. Dostawcy

Nasze ciała zasługują na najlepsze produkty, dlatego zachowujemy najwyższe standardy. Maria pomaga nam znajdować bezpiecznych i zrównoważonych dostawców na całym świecie. Upewnia się, że korzystamy tylko z materiałów od dostawców, którzy działają etycznie oraz przestrzegają najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.  
 
Nie wystarczą nam słowa – od dostawców wymagamy szczegółowych informacji, abyśmy mieli właściwy obraz. Upewniamy się też, że przestrzegają Światowego Standardu dla Dostawców Essity – jeśli tak nie jest, dziękujemy im za współpracę. 
Zdjęcie portretowe Gunilli

Poznajcie Gunillę

2. Surowce

Do wytwarzania naszych produktów używamy tylko jakościowych materiałów, które przechodzą regularne i dokładne kontrole. 
 
Gunilla jest jedną z naszych specjalistek ds. bezpieczeństwa produktów i kwestii regulacyjnych. Czujnie nadzoruje materiały i składniki naszych produktów i nic nie umknie jej uwadze. Aby materiał został zatwierdzony przez nasz zespół, musi: 
 
  • Być właściwie dobranym materiałem dla danego produktu, osób, które będą go używać, a także czasu, przez jaki będzie używany. 
  • Zawierać wyłącznie substancje chemiczne w bezpiecznych stężeniach zgodnie z aktualnymi danymi naukowymi. 
  • Przejść procedury testowania, które wykraczają ponad te wymagane przez prawo. 
 
Oczywiście każdy materiał i produkt musi też być zgodny z wszelkimi regulacjami i obowiązującymi przepisami prawa.   

Do wytwarzania naszych produktów używamy tylko jakościowych materiałów, które przechodzą regularne i dokładne kontrole.

Surowce

Zdjęcie portretowe Petera

Poznajcie Petera

3. Testowanie

Peter to jeden z naszych specjalistów ds. bezpieczeństwa produktów. Przeprowadza bardzo dokładne testy produktów, aby mieć pewność, że są one bezpieczne. Nasze testy materiałów i produktów zwykle wykraczają ponad wytyczne czy wymagania prawne. Nasz program testowy może obejmować takie kwestie jak:  
 
  • Analizę śladów niepożądanych substancji chemicznych nawet w bardzo małych ilościach 
  • Używanie hodowli komórkowej do sprawdzenia toksyczności materiału 
  • Testy dermatologiczne i/lub testy konsumenckie pod kątem tolerancji skórnej (nie chcemy się chwalić, ale jesteśmy też jednym z autorów programu EDANA Stewardship Program, który wprowadza zaostrzone wymogi dla chłonnych produktów higienicznych).
Zdjęcie portretowe Jaya

Poznajcie Jaya

4. Produkcja

Przestrzegamy najwyższych standardów. Nasz proces produkcji pozwala nam na spójne wytwarzanie jakościowych produktów oraz spełnianie wymogów w obrębie pięciu kluczowych obszarów: jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i środowiska.  
 
Jay pomaga w nadzorowaniu tego, jak wytwarzane są nasze produkty, oraz pilnuje przestrzegania surowych wymogów. 
 
  • Korzystamy wyłącznie z materiałów i składników zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa produktów. 
  • Mamy system kontroli jakości, który gwarantuje, że nasze produkty trafiają dokładnie tam, gdzie chcemy. Nawet środki czyszczące w naszych zakładach podlegają kontrolom.  
  • Nasze procesy produkcyjne są w pełni kontrolowane, aby mieć pewność, że od początku do końca wszystko działa tak, jak powinno. 
  • Jesteśmy certyfikowani przez podmioty zewnętrzne. Przestrzegamy Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i stosujemy dodatkowe mechanizmy zarządzania ryzykiem w określonych obszarach, takich jak kosmetyki, produkty mające kontakt z żywnością czy urządzenia medyczne. 

Nasz sprawny proces produkcyjny pozwala nam konsekwentnie tworzyć produkty wysokiej jakości, spełniające wymagania naszych pięciu kluczowych obszarów: jakość, zdrowie, bezpieczeństwo, higiena i środowisko.

Produkcja

Zdjęcie portretowe Jennie

Poznajcie Jennie

5. Ciągły kontakt z klientem

Dla nas ważne jest, aby nasze produkty służyły wszystkim. Dlatego zawsze słuchamy, co macie do powiedzenia na ich temat – zarówno tych dobrych, jak i tych gorszych opinii. Każda skarga czy opinia jest dla nas ważna.  
 
Jenny wie, jak ważna jest właściwa opieka i uwaga. Pomaga monitorować nasze produkty, aby zapewnić ich bezpieczeństwo również po opuszczeniu zakładu produkcyjnego. Gdy otrzymujemy skargę, błyskawicznie się nią zajmuje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. W przypadku poważnych skarg w ciągu 48 godzin powoływany jest zespół złożony z ekspertów medycznych i ds. bezpieczeństwa produktów w celu rozwiązania problemu. Jeśli – co zdarza się niezwykle rzadko – produkt ma wadę zagrażającą bezpieczeństwu, informujemy o tym stosowne władze oraz planujemy jego wycofanie z rynku. Zawsze na bieżąco informujemy o przebiegu całego procesu. 

Mężczyźni

Dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu

Zmęczony mężczyzna w kasku podczas jazdy na rowerze.