Krok 1: Proszę wprowadzić wartości dla domu opieki

Różnica wartości

Lepsze samopoczucie rezydentów

Przed Po Poprawa
Liczba interwencji na 24 godziny Nd. Nd. Nd.
Zmiana produktów chłonnych Nd. Nd. Nd.
Przeciekanie/pranie Nd. Nd. Nd.
Pielęgnacja skóry Nd. Nd. Nd.

Lepsza atmosfera w pracy

Przed Po Poprawa
Pielęgnacja przy nietrzymaniu moczu na 24 godziny (roboczogodziny) Nd. Nd. Nd.
Zmiana produktów chłonnych Nd. Nd. Nd.
Przeciekanie/pranie Nd. Nd. Nd.
Pielęgnacja skóry Nd. Nd. Nd.

Korzyści dla budżetu

Przed Po Poprawa
Koszty wynikowe na 24 godziny, z wyłączeniem roboczogodzin Nd. Nd. Nd.
Przeciekanie/pranie Nd. Nd. Nd.
Pielęgnacja skóry Nd. Nd. Nd.
Odpady Nd. Nd. Nd.

Korzyści dla środowiska

Przed Po Poprawa
Pranie i zużycie materiałów (kg/rok) Nd. Nd. Nd.
CO2 i zużycie materiałów (kg/rok) Nd. Nd. Nd.
Pranie (kg/rok) Nd. Nd. Nd.
Ślad węglowy energii (kg CO2/rok) Nd. Nd. Nd.
Zużycie materiałów (kg/rok) Nd. Nd. Nd.
Krok 2: Proszę dostosować wartości, aby zobaczyć różnicę
Średnia liczba produktów chłonnych na rezydenta na 24 godziny
Twój aktualny:
Nowość:
Liczba opiekunów na rezydenta w czasie zmiany produktu chłonnego
Twój aktualny:
Nowość:
Procentowa wartość rezydentów wymagających pielęgnacji skóry
Twój aktualny:
Nowość:
Całkowity czas zmiany produktu chłonnego (od rozebrania do ubrania mieszkańca)
Twój aktualny:
Nowość:
Procent przecieków na jedną zmianę produktu chłonnego
Twój aktualny:
Nowość:
1. „Produkty chłonne stanowią 1% kosztów całkowitych”. Źródło: CREMS, University Carlo Cattaneo, Włochy 2010 r.
2. Wykorzystane szacunkowe wartości procentowe bazują na obszernych badaniach wewnętrznych i zewnętrznych, doświadczeniu i zgromadzonych danych.