Praktyczna wiedza

W TENA kierujemy się cenną, praktyczną wiedzą, która pozwala nam tworzyć produkty i usługi spełniające potrzeby odbiorców. Aby opracowywać rozwiązania najwyższej jakości zdolne zmienić jakość życia użytkowników, aktywnie współpracujemy z rezydentami, opiekunami i pracownikami służby zdrowia.

Korzyści płynące ze współpracy z TENA

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami innych na temat ich współpracy z naszą firmą, która zaowocowała poprawą jakości środowiska pracy, redukcją całkowitych kosztów związanych z nietrzymaniem moczu oraz skróceniem czasu pielęgnacji, umożliwiającym lepszą koncentrację nad samą opieką nad pacjentami.

Zobacz dowody

Badania TENA

Współpraca z TENA pomogła zredukować problem przeciekania

Dom opieki w Calgary (Kanada) zdecydował się przejść na rozwiązania innego dostawcy wyłącznie w oparciu o pozornie niższą cenę produktów. Zmiana ta wiązała się jednak z pewnym nieprzewidzianym kosztem — przeciekaniem i niepożądanym zapachem moczu. Zapach ten nie był obecny wcześniej, gdy w domu opieki stosowano produkty TENA. Zarząd ponownie rozpatrzył podjętą decyzję i zwrócił się do TENA z prośbą o dalsze dostarczanie swoich produktów — zorientowanych na potrzeby rezydentów.

Badania TENA

Sytuacja

 • Problem stanowiło przeciekanie

 • Opiekunowie poświęcali dużo czasu na zmianę produktów z powodu przeciekania i złego dopasowania konkurencyjnych rozwiązań do ochrony w nietrzymaniu moczu.

 • Nadmierne przeciekanie skutkowało zwiększeniem ilości prania

 • Pielęgnacja skóry była nieskuteczna, dlatego stosowano szeroką gamę dodatkowych produktów

Zalecane zmiany

 • Zindywidualizowana gama produktów i, w razie potrzeby, harmonogram toaletowania 

 • Ponowne przeszkolenie personelu pod kątem najlepszych praktyk. Porę zmiany produktów na noc wyznaczono na 22:00–00:00 (wcześniej była to godzina 19:00), co skutkowało koniecznością dodatkowej współpracy pomiędzy zmianą wieczorną i nocną.

 • Monitorowanie przeciekania na wszystkich trzech zmianach przez okres dwóch tygodni

 • Aby zrozumieć wpływ przeciekania na godziny pracy, planowano i rejestrowano zmianę produktów i wymianę pościeli

 • Wprowadzenie kosmetyków TENA Skincare (krem myjący TENA Wash Cream oraz szampon i żel pod prysznic TENA Shampoo & Shower)

 • Ważną rolę w procesie wspierania pracowników na etapie wprowadzania zmian odegrał zarząd

Dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu, harmonogramów higieny osobistej oraz indywidualnie dobranych produktów dom opieki zdołał osiągnąć następujące korzyści:

Najważniejsze korzyści

 • Wzrost satysfakcji pracowników i rezydentów

 • Poprawa relacji z rodzinami 

 • Znaczące ograniczenie problemu przeciekania

 • Redukcja całkowitych kosztów pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu

 • Skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie niepotrzebnych zadań związanych z pielęgnacją przy nietrzymaniu moczu, pozwalające skoncentrować się na wysokiej jakości opiece nad rezydentami

 • Znacząca poprawa stanu zdrowia skóry rezydentów z poważnymi schorzeniami skórnymi

 • Redukcja liczby stosowanych produktów do pielęgnacji skóry. Za zgodą rezydentów z ich pokojów usunięto średnio co najmniej pięć produktów do pielęgnacji skóry.

Odniesienia:

1Zebrane dane SCA: Wszystkie statystyki opierają się na średnich wartościach procentowych z 85–181 badań TENA przeprowadzonych na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki są różne w różnych krajach i domach opieki zależnie od warunków panujących w każdym domu opieki przed wprowadzeniem rozwiązań TENA. 2011-13. 
2Zebrane dane SCA: Średnie wartości procentowe ze 181 badań TENA przeprowadzonych na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Chinach. Wyniki różnią się w różnych krajach i domach opieki zależnie od warunków panujących w każdym z domów opieki przed wprowadzeniem rozwiązań TENA. 2011-13. Całkowite koszty związane z zarządzaniem kategorią nietrzymania moczu to: zużycie produktów do pielęgnacji skóry, pranie oraz koszty odpadów.