Wsparcie geriatryczne

Znajdź wsparcie geriatryczne w Twojej okolicy

Poniższe organizacje geriatryczne zapewniają wsparcie i praktyczne informacje o opiece nad osobami starszymi: 
 
[WSTAWIĆ LOKALNE ORGANIZACJE]
 
 
Wielka Brytania: ageuk.org.uk/home-and-care/ 
 
Dostawcy posiłków
[LINK do lokalnej strony]
 
Transport
[LINK do lokalnej strony]
 
Wsparcie domowe
[LINK do lokalnej strony]
 
Medyczne wsparcie domowe
[LINK do lokalnej strony]
 
Pomoc prawna
[LINK do lokalnej strony]
 
Domy spokojnej starości
[LINK do lokalnej strony]