Witaj [* firstname *] ,

 

DZIĘKUJEMY ZA KONTAKT Z NAMI.

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość:

[* message *]


Niedługo skontaktujemy się z Tobą korzystając z poniższych danych: 


Imię i nazwisko: [* firstname *] [* lastname *]

Email: [* email *]

Adres: [* address *] [* address-second-line *] [* address-third-line *] [* postcode *] [* city *]

Telefon: [* phonenumber *]


To jest wiadomość automatyczna, prosimy na nią nie odpowiadać. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami szybciej, możesz skorzystać z infolinii TENA: 800 60 66 68.

Otrzymałeś tą wiadomość ponieważ wypełniłeś formularz kontaktowy na stronie tenamen.pl
SCA Hygiene Sp. z o.o., Ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wpis pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850. Kapitał zakładowy: 20 155 000,00 zł