Neurologiczne zaburzenia funkcji pęcherza

Uszkodzenie połączeń nerwowych wywołane chorobą może wpływać na wymianę impulsów między pęcherzem a mózgiem. Efektem jest brak kontroli nad pęcherzem lub niemożność całkowitego wypróżnienia pęcherza.