Inkontynencja z przepełnienia

Jest to stały lub epizodyczny wyciek moczu, zazwyczaj będący wynikiem obstrukcji lub uszkodzenia połączeń nerwowych.