Inkontynencja mieszana

Dosłownie jest to jednoczesne występowanie objawów równych typów inkontynencji. Zazwyczaj jest to kombinacja nietrzymania wysiłkowego i nietrzymania moczu z powodu parcia naglącego. Jeśli masz oba rodzaje nietrzymania moczu, zazwyczaj jeden z nich jest bardziej uciążliwy od drugiego, więc w pierwszej kolejności należy skoncentrować się na tym dominującym objawie.