Inkontynencja czynnościowa

Jest to niemożność dojścia na czas do toalety z powodu dolegliwości natury fizycznej lub psychicznej.