Wygląda na to, że Twoja lokalizacja to <country>

Przejdź na swoją regionalną stronę TENA z lokalnymi informacjami.

Ustawa "Za życiem"

Kogo dotyczy zmiana

Osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto decyduje o liczbie środków chłonnych?

Lekarz POZ lub lekarz specjalista w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Jakiej grupy produktów dotyczy zmiana?

Produktów TENA i Dry Kids (oraz innych wyrobów medycznych wg klasyfikacji P. 101)

Na jakiej podstawie wydawane są środki?

Do wydania zaopatrzenia w produkty chłonne na nowych zasadach potrzeba:
- zlecenia osoby uprawnionej
- nowej Karta Potwierdzenia Uprawnienia (NFZ umieszcza na niej kod uprawniający 47DN).

Limity i zasady finansowania dla osób objętych ustawą "Za życiem":

  • zniesiony zostaje miesięczny limit ilościowy 60 szt.: lekarz może przepisać dowolną ilość środków chłonnych na miesiąc
  • ustanowiony zostaje limit wartościowy refundacji: max. 70% z 1,50 zł za 1szt. produktu 
Pozostałe zasady refundacji nie ulegają zmianie.

PRZYKŁADY REFUNDACJI ZGODNIE Z ZASADAMI "ZA ŻYCIEM"

PRODUKT Dry Kids XL (11-25 kg) Dry Kids XL+ (15-30 kg) TENA Slip Plus XS (poniżej 45 kg) TENA Pants Normal S
maksymalny limit refundacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł
orientacyjna cena 1 szt. wg cennika SCA 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł
ilość sztuk w zleceniu 200 200 200 200
całkowity koszt za 200 szt. 270 zł 300 zł 330 zł 410 zł
wysokość refundacji za 200 szt. 189 zł 210 zł 210 zł 210 zł
odpłatność pacjenta za 200 szt. 81 zł 90 zł 120 zł 200 zł

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.