Wygląda na to, że Twoja lokalizacja to <country>

Przejdź na swoją regionalną stronę TENA z lokalnymi informacjami.

Polityka prywatności

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Celem Essity AB (publ) (“Essity”) oraz podmiotów zależnych (“Essity” lub “Grupy Essity”) jest zapewnienie poszanowania prywatności wszystkich użytkowników oraz należytej staranności przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Więcej na ten temat w Kodeksie Postępowania Grupy Essity (Essity Group’s Code of Conduct). Essity zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych. Według niniejszych Warunków oraz zgodnie z treścią Strony, Essity lub odpowiedni podmiot zależny zajmujący się gromadzeniem danych osobowych jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.
 
Dane Osobowe

Dane osobowe takie jak m.in. nazwiska i adresy dostarczane Essity mogą podlegać przetwarzaniu manualnemu oraz komputerowemu. Dane osobowe podane przez użytkownika zostaną zgodnie z zasadami Essity przetworzone w celach (i) zarządzania zapytaniami użytkownika bądź wszelkimi porozumieniami z nim zawartymi, (ii) dostarczania informacji oraz usług w związku z takimi zapytaniami lub porozumieniami, jak również (iii) w celach marketingowych oraz rozwijania systemu pielęgnowania relacji z klientem oraz (iv) rozwoju sprzedaży/produktu. Podawanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności oraz Warunków Korzystania z Serwisu WWW.
 
Każdorazowa wizyta na stronie Essity może wymagać podania adresu IP wykorzystywanego do uzyskania dostępu do zawartości Strony. Adresy IP wykorzystywane są również do pomiaru częstotliwości korzystania ze Stron Essity. (Adres IP jest niepowtarzalnym numerem, umożliwiającym zidentyfikowanie łącza internetowego automatycznie generowanym przez wyszukiwarkę internetową użytkownika przy każdorazowym korzystaniu ze strony www). Wspomniany wyżej pomiar dotyczyć może również gromadzenia informacji na temat sposobu wykorzystywania Strony w celu dostarczenia danych pomocnych w procesie jej ulepszania, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji komfortu użytkowania oraz określenia częstotliwości użytkowania. Zasady te mogą również dotyczyć innych kont użytkownika związanych z Essity. Możliwe jest także poddanie zgromadzonych danych statystycznej analizie.
 
Informacje Szczególnie Chronione
 
W przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje nam informacje osobowe podlegające szczególnej ochronie (np. informacje dotyczące jego stanu zdrowia) wyraża on tym samym zgodę na przetwarzanie przez Essity tych danych w celach określonych poprzez niniejsze Zasady Ochrony Prywatności (oraz każdą wzmiankę dotyczącą wykorzystywania przekazanych danych w związku z ich gromadzeniem) w stopniu nie wymagającym wyrażania dodatkowej zgody zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 
Ujawnianie Danych Osobowych Stronom Trzecim
 
Essity posiada prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników stronom trzecim takim jak partnerzy biznesowi lub dystrybutorzy produktów Essity, w celach, dla których dane te zostały zebrane. Dane dostarczone przez użytkownika mogą zostać przekazane innym stronom Grupy Essity oraz/lub partnerom biznesowym mającym siedziby w obrębie Unii Europejskiej oraz poza nią.
 
Uprasza się o zachowanie należytej uwagi podczas podawania danych osobowych online. Odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa haseł i informacji osobowych spoczywa na użytkowniku. Korzystanie z niniejszej strony równoznaczne jest ze świadomą decyzją użytkowania mimo faktu niniejszych zagrożeń.
 
Dostęp do Danych Osobowych i ich Korekta
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z firmą Essity przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na Stronie. Zgodnie z miejscowymi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, użytkownik może posiadać prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Prawa te będą uwzględniane w stopniu wymaganym przez wszystkie obowiązujące firmę zobowiązania prawne.
 
W sprawie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kontaktować się z Dostawcą pod adresem Essity Box 200, 101 23 SZTOKHOLM, lub mailowo info@essity.com.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.