Eco Actions

Działania Eco Actions to nasze bieżące zobowiązanie w zakresie opracowywania produktów i usług poprawiających jakość codziennego życia przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

Od lat 90. ubiegłego wieku firma SCA podejmuje wyzwanie, aby mierzyć i redukować łączny poziom szkodliwego oddziaływania, jaki mają na środowisko nasze produkty. Proces ten nazywany jest procesem analizy cyklu życia produktu [LCA - Life Cycle Analysis].

Ocena LCA poddaje analizie każdy etap produkcji wyrobów TENA – począwszy od pozyskiwania materiałów aż po utylizację produktów. Możemy dzięki niej oszacować, jaki jest ślad węglowy pozostawiany przez dany produkt. Ślad węglowy to suma wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych podczas życia produktów. Dzięki takim informacjom możemy dokonywać najlepszych wyborów dotyczących środowiska. Więcej informacji na temat poszczególnych etapów procesu TENA Life Cycle znaleźć można na następnych stronach.

Osiągnęliśmy już duży postęp. W Europie w przedziale między rokiem 2008 a lipcem 2009 zredukowaliśmy poziom śladu węglowego produktów marki TENA o od 3 do 17%. Na przykład produkty linii TENA Flex zredukowały poziom swojego śladu węglowego o 17%, a produkty TENA Lady o 11%. (Weryfikacja zewnętrzna dokonana została przez IVL – Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem).

Aby zagwarantować nieprzerwane doskonalenie się, postawiliśmy przed sobą kilka trudnych celów. Dążymy do dalszej redukcji naszego śladu węglowego poprzez:

• Opracowywanie zrównoważonych rozwiązań poprzez nieustanne doskonalenie budowy produktów i efektywniejsze wykorzystywanie materiałów.
• Zagwarantowanie, że używane przez nas surowce pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.
• Redukowanie ilości odpadów powstałych po zużyciu  produktów i opakowań.
• Redukowanie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych oraz z zakupionej energii elektrycznej i cieplnej o 20% w latach 2005-2020.
• Nieprzerwane redukowanie ilości odpadów w naszych fabrykach
• Współpracę z dostawcami nad redukcją emisji dwutlenku węgla na przestrzeni całego łańcucha dostaw