Nasze zobowiązania

Pełna pasji troska o ludzi i przyrodę


Zrównoważony rozwój jest częścią modelu biznesowego SCA i ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i rentowności. Dla nas oznacza to podejmowanie odpowiedzialności za wpływ, jaki nasza działalność ma na społeczności lokalne i środowisko, i robienie tego w taki sposób, aby poprawiać jakość życia w chwili obecnej i przyczyniać się do tworzenia lepszej przyszłości.

Zrównoważony rozwój nie jest nowością ani dla nas, ani naszej spółki macierzystej SCA. Szczycimy się długą tradycją wcielania kwestii ekologicznych i społecznych do naszych sposobów prowadzenia działalności oraz publikujemy dane dotyczące postępu w tej dziedzinie w ogólnodostępnych raportach o zrównoważonym rozwoju.  Sustainability Report 2015

Jesteśmy dumni z tego, że nasze starania zostały docenione na całym świecie. Firma SCA, uznany światowy lider w zakresie zrównoważonego rozwoju, otrzymała za swoje zrównoważone działania wiele nagród branżowych. 

 

 

Zobowiązania społeczne

Pracujemy intensywnie nad tym, aby codzienne życie naszych klientów, dostawców i pracowników było coraz lepsze, prostsze i bezpieczniejsze.

Więcej

Zobowiązania ekonomiczne

SCA przyczynia się do ekonomicznego rozwoju społeczności, w których działa, tworząc miejsca pracy i poprawiając w ten sposób sytuację ekonomiczną tysięcy rodzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Działania Eco-Actions są świadectwem naszego wieloletniego zaangażowania w ochronę środowiska.

Więcej

Zobowiązania społeczneZobowiązania ekonomiczneOchrona środowiska