Prosta recepta na refundację

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady TENA. Aby korzystać z refunacji na produkty TENA należy postępować zgodnie z poniżymi krokami:

1.

Udać się do lekarza, który wypisze pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (pieluchomajtki dla dorosłych, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady) - tzw. "Część A"
Zlecenie to można otrzymać podczas wizyty u jednego z niżej wymienionych lekarzy, który zawarł umowę z NFZ:

• onkologa klinicznego,
• onkologa i hematologa dziecięcego,
• chirurga,
• felczera,
• urologa,
• urologa dziecięcego,
• neurologa,
• neurologa dziecięcego,
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (internisty),
• geriatrę,
• ginekologa onkologicznego,
• ginekologa

• UWAGA - możliwa jest kontynuacja zaopatrzenia przez pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej przez okres do 12 miesięcy.

Tutaj pobierzesz druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 

Aktualny druk zlecenia, tzw "część A".
Aktualny, poprawnie wypełniony druk zlecenia, tzw "część A".

 

2.

Potwierdzić "Część A" zlecenia w punkcie właściwego oddziału NFZ.
Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni. Potwierdzenia należy dokonać osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika.
 

3.

Oddział NFZ podczas potwierdzania pierwszego zlecenia, czyli "Części A" wystawia pacjentowi kartą comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B" zlecenia, maksymalnie na okres 12 miesięcy.

"Część A" zlecenia, w okresie ważności "Części B", nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.

4.

Na podstawie w/w dokumentów dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w dowolnie wybranej aptece czy sklepie medycznym, które podpisały umowę o współpracy z oddziałem NFZ. Zlecenie  "Część A" pozostaje w punkcie zakupu.

5.

Na podstawie podpisanej "Części B" zlecenia dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w aptece lub sklepie medycznym.

O czym należy zawsze pamiętać?

Przy potrzebie uzyskania kolejnego zakupu środka wchłaniającego należy udać się z "Częścią B" zlecenia do lekarza.

Udając się do apteki lub sklepu medycznego, należy wziąć ze sobą: kartę zaopatrzenia comiesięcznego - "Część B" oraz Zlecenie - "Część A". Zlecenie zostawiasz farmaceucie. Kartę zaopatrzenia comiesięcznego zachowaj - będziesz jej używać przy następnych zakupach.

Punkty potwierdzania zleceń, czyli Oddziały NFZ znajdziesz klikając tutaj.


KRYTERIA REFUNDACJI

Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego

Wyroby medyczne

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy
w limicie finansowania ze środków publicznych

Kryteria przyznawania

Okres  
użytkowania

P.100

Pieluchomajtki
do 60 sztuk miesięcznie

lub zamiennie pieluchy anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie majtki chłonne
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie podkłady
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie wkłady anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

77 zł

0%

Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza
lub okolicy krzyżowej;

przetoki nowotworowe
lub popromienne;
nietrzymanie stolca lub moczu
w wyniku chorób nowotworowych

raz na miesiąc

 

P.101

Pieluchomajtki  
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie pieluchy anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie majtki chłonne
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie podkłady
do 60 sztuk miesięcznie


lub zamiennie wkłady anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

90 zł

30%

Neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca
(z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów:
- głębokie upośledzenie umysłowe,

- zespoły otępienne o różnej etiologii,
- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
- wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,
- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,
- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca