Polityka prywatności i informacje prawne

Zasady Ochrony Prywatności

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Celem SvenskaCellulosaAktiebolaget (“SCA”) oraz podmiotów zależnych (“SCA” lub “Grupy SCA”) jest zapewnienie poszanowania prywatności wszystkich użytkowników oraz należytej staranności przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Więcej na ten temat w Kodeksie Postępowania Grupy SCA (SCA Group’s Code of Conduct).

SCA zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

Według niniejszych Warunków oraz zgodnie z treścią Strony, SCA lub odpowiedni podmiot zależny zajmujący się gromadzeniem danych osobowych jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

Dane Osobowe

Dane osobowe takie jak m.in. nazwiska i adresy dostarczane SCA mogą podlegać przetwarzaniu manualnemu oraz komputerowemu.

Dane osobowe podane przez użytkownika zostaną zgodnie z zasadami SCA przetworzone w celach (i) zarządzania zapytaniami użytkownika bądź wszelkimi porozumieniami z nim zawartymi, (ii) dostarczania informacji oraz usług w związku z takimi zapytaniami lub porozumieniami, jak również (iii) w celach marketingowych oraz rozwijania systemu pielęgnowania relacji z klientem oraz (iv) rozwoju sprzedaży/produktu. Podawanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności oraz Warunków Korzystania z Serwisu WWW.

Każdorazowa wizyta na stronie SCA może wymagać podania adresu IP wykorzystywanego do uzyskania dostępu do zawartości Strony. Adresy IP wykorzystywane są również do pomiaru częstotliwości korzystania ze Stron SCA. (Adres IP jest niepowtarzalnym numerem, umożliwiającym zidentyfikowanie łącza internetowego automatycznie generowanym przez wyszukiwarkę internetową użytkownika przy każdorazowym korzystaniu ze strony www).

Wspomniany wyżej pomiar dotyczyć może również gromadzenia informacji na temat sposobu wykorzystywania Strony w celu dostarczenia danych pomocnych w procesie jej ulepszania, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji komfortu użytkowania oraz określenia częstotliwości użytkowania. Zasady te mogą również dotyczyć innych kont użytkownika związanych z SCA. Możliwe jest także poddanie zgromadzonych danych statystycznej analizie.

Informacje Szczególnie Chronione

W przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje nam informacje osobowe podlegające szczególnej ochronie (np. informacje dotyczące jego stanu zdrowia) wyraża on tym samym zgodę na przetwarzanie przez SCA tych danych w celach określonych poprzez niniejsze Zasady Ochrony Prywatności (oraz każdą wzmiankę dotyczącą wykorzystywania przekazanych danych w związku z ich gromadzeniem) w stopniu nie wymagającym wyrażania dodatkowej zgody zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Ujawnianie Danych Osobowych Stronom Trzecim

SCA posiada prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników stronom trzecim takim jak partnerzy biznesowi lub dystrybutorzy produktów SCA, w celach, dla których dane te zostały zebrane.

Dane dostarczone przez użytkownika mogą zostać przekazane innym stronom Grupy SCA oraz/lub partnerom biznesowym mającym siedziby w obrębie Unii Europejskiej oraz poza nią.

Uprasza się o zachowanie należytej uwagi podczas podawania danych osobowych online. Odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa haseł i informacji osobowych spoczywa na użytkowniku. Korzystanie z niniejszej strony równoznaczne jest ze świadomą decyzją użytkowania mimo faktu niniejszych zagrożeń.

Dostęp do Danych Osobowych i ich Korekta

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z firmą SCA przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na Stronie. Zgodnie z miejscowymi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, użytkownik może posiadać prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Prawa te będą uwzględniane w stopniu wymaganym przez wszystkie obowiązujące firmę zobowiązania prawne.

W sprawie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kontaktować się z Dostawcą pod adresem SCA Box 200, 101 23 SZTOKHOLM, lub mailowo info@sca.com .

Wykorzystanie Plików “Cookies”

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki “Cookies” stąd poniższe informacje dotyczące szczegółów wykorzystywania tych plików oraz możliwości ich zachowywania bądź usuwania.

Czym jest plik „cookie”?

Niewielkie zbiory informacji przesyłanych z serwera www na komputer użytkownika noszą nazwę plików “cookies” (po polsku „ciasteczka”).

Nie są to programy komputerowe, a tylko niewielkie pliki zawierające informacje pozwalające witrynom internetowym przechowywać i udostępniać informacje dotyczące wzorców zapytań wpisywanych przez użytkownika do przeglądarek.

Większość witryn internetowych wykorzystuje „cookies”, ponieważ stanowią one narzędzie służące wygodzie użytkownika. „Cookies” pozwalają witrynom dostarczać użytkownikowi indywidualnie dopasowane usługi (przykładowo zapamiętując login, zachowując zakupione produkty w koszyku lub prezentując odpowiednią treść).

Istnieje kilka różnych rodzajów plików “cookies”:  tymczasowe „cookies” (inaczej sesyjne) są usuwane gdy zamykana jest przeglądarka; „cookies” stałe, które nie są usuwane automatycznie, można usunąć je samemu bądź wygasają po pewnym czasie (zależnym od czasu zaprogramowanego przez daną witrynę).

Jak usunąć plik “cookie”?

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje “cookies”.

Można wyłączyć pliki “cookies” w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że może to spowodować utratę wielu udogodnień umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików “cookies” dostępne są pod adresem www.aboutcookies.org, gdzie przedstawiono kompleksowe i niezależne dane dotyczące sposobów wyłączania plików ”cookies” przy użyciu ustawień przeglądarki oraz sposobów usuwania plików ”cookies” już znajdujących się na dysku.

Sposoby usunięcia pliku “cookie” przy użyciu telefonu komórkowego podano w jego instrukcji.

Lista TENA Cookies

Niniejsza Strona używa pliki “cookies” tak abyśmy dla wygody użytkownika mogli mu przedstawić indywidualnie dobrane do niego treści

Przy każdorazowym korzystaniu ze Strony, pliki “cookies” są przekazywane oraz/lub odczytywane. Lista plików „cookies” znajduje się poniżej.

Kategoria Cel Żywotność “Cookie” strony pierwszej lub trzeciej
Wymagane pliki “cookies” Zachowanie stanu zalogowania Sesyjny plik “cookie” “Cookie” strony pierwszej
Wymagane pliki “cookies” Utrzymanie ruchu aplikacji Sesyjny plik “cookie” “Cookie” strony pierwszej
Pliki “cookies” funkcjonalności Zachowanie otwartego okna typu “popup” 24 godziny “Cookie” strony pierwszej
Pliki “cookies” funkcjonalności Zachowanie typu używanego urządzenia Sesyjny plik “cookie” “Cookie” strony pierwszej
Pliki “cookies” wydajności Monitorowanie użycia strony Pliki “cookies” sesyjne lub stałe “Cookie” strony trzeciej

Wymagane pliki “cookies”– Pliki te są niezbędne do umożliwienia poruszania się po witrynie oraz korzystania z niej, np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryn. Bez tych plików, nie można dostarczyć usług wcześniej wykorzystywanych, np. dokonywania zakupu

„Performance cookies” – Pliki te gromadzą informacje o sposobach korzystania z witryn, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach oraz otrzymanych z witryn informacjach o nieprawidłowościach. Pliki te nie gromadzą danych identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane dane są łączne i dlatego pozostają anonimowe. Pliki te służą wyłącznie do poprawy funkcjonowania strony.

„Functionality Cookies” – Pliki te pozwalają stronom internetowym zapamiętywać wybory, jakich dokonuje użytkownik (takie jak podane nazwisko, język czy region) oraz dostarczać ulepszone dopasowane do użytkownika rozwiązania. Dane gromadzone przez te pliki mogą być zanonimizowane i nie mogą służyć do śledzenia działań na innych witrynach

„Targeting or Advertising Cookies” – Pliki te używane są do dostarczania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Służą również do ograniczania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi tą samą reklamę, oraz do oceny efektywności kampanii reklamowych. Są one zamieszczane przez nasze sieci reklamowe za zgodą TENA. Zapamiętują one fakt odwiedzin konkretnej strony przez użytkownika oraz dzielą się tą informacją z organizacjami takimi jak agencje reklamowe. Często pliki te powiązane są z funkcjonalnością stron zamieszczanych przez te organizacje.

Akceptacja Warunków Korzystania z Serwisu WWW

Akceptując niniejsze Warunki oraz korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies”. Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie przez SCA plików „cookies” poprzez ustawienia zapisane w przeglądarce internetowej.

Materiały zamieszczone przez użytkowników

SCA może zezwolić użytkownikom na zamieszczanie informacji, komentarzy czy innych treści na Stronie, sieciach społecznościowych czy innych serwisach online. Służy to udrożnieniu przepływu informacji dotyczących SCA i naszych produktów. Warunki dotyczące zamieszczania materiałów zamieszczono w Oświadczeniu Prawnym (zob. wyżej).

Zabrania się podawania informacji dotyczących osób trzecich bez dowodu otrzymania ich zgody na podawanie takich informacji.